Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1132-10304
Bursa, 16/12/2014
İPTAL / TÜRKİYE ARNAVUTLUK YATIRIM FORUMU HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 536
İlgi: 01.12.2014 tarih ve 9887 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 28.11.2014 tarih ve
664-2238 sayılı bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in yazısına atfen; T.C.
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ himayelerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda ve DEİK organizasyonunda Arnavutluk’a yönelik bir yatırım ve ticaret
heyeti düzenleneceği belirtilmişti.
Bu defa; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’ten alınan 15.12.2014 tarihli yazıda,
Sayın Bakan’ın programındaki değişiklik nedeniyle söz konusu Forumun iptal edildiği
bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download