Test 15

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
15
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DÜNYA’NIN HIZLI GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM
4. Halkın gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı gelir düzeyi düşük olan
bölgelere göre daha fazla olmaktadır.
II. siyasal,
III. ekonomik
alanlardan hangileri üzerindeki etkisinden söz edilmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
2.
I. Kültürel etkileşimi hızlandırması
II. İstihdam sağlayarak işsizliği azaltması
III. Ülkenin kalkınması için gerekli kaynağı sağlaması
Yukarıda turizm faaliyetlerinin etkilerinden bazıları verilmiştir.
Bunlardan hangileri turizmin ekonomik etkilerine örnek olarak gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve II C) Yalnız III
E) II ve III
3. Milli parklar, tehlikelere maruz kalmış doğal ve kültürel
kaynakları koruma amacıyla belirlenen dinlenme ve turizm
alanlarıdır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. sosyal,
MEB 2016 - 2017
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Turizm farklı ülke insanlarının yaşam tarzlarını, gelenek
ve göreneklerini tanıma imkânı sağlar.
Yukarıda turizmin;
V
I
III
II
IV
Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinde turizm
faaliyetlerine katılma oranının daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
A) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
B) İnsanların farklı kültürleri tanıma imkanı sağlar.
C) Uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar.
D) Tarihi yapıların artış göstermesini sağlar.
E) İstihdam alanlarının artmasını sağlar.
6.
Aşağıda T ve R ülkeleri ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
• T ülkesi sıcak su kaynakları bakımından zengindir.
• R ülkesinde eski medeniyetlere ait birçok tarihi yapı
bulunmaktadır.
Bu bilgilere göre T ve R ülkelerinde hangi turizm türünün gelişme göstermesi beklenir?
I. Danimarka
II. Hollanda
III. Şili
IV. ABD
Yukarıda verilen ülkelerin hangi ikisinde koruma altına alınmış alanlar diğerlerine göre daha fazladır?
A) Sağlık
Kültür
B) Botanik
Kayak
A) I ve II
C) Kayak
Kültür
D) Kayak
Sağlık
E) Botanik
Sağlık
D)I ve IV
E) III ve IV
C) II ve III
E) V
5. Turizmin etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
B) I ve III
D) IV
T
R
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
15
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DÜNYA’NIN HIZLI GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM
7. Bazı ülkelerin ekonomik gelirleri içerisinde turizm faaliyetlerinin önemli payı bulunmaktadır.
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ekonomik gelirleri içerisinde bu pay diğerlerine göre daha azdır?
A) İspanya
B) Fransa
C) Türkiye
E) Bangladeş
I. konaklama hizmetleri,
II. ulaşım hizmetleri,
III. yerel ticaret
verilen faaliyetlerden hangilerinin gelişmesi beklenir?
A) Yalnız I
8.
I. İsviçre - Kış turizmi
II. Norveç - Safari turizmi
III. Suudi Arabistan - İnanç turizmi
Yukarıda bazı ülkeler ve bu ülkelerde gelişme gösteren
turizm türü eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
B) Yalnız II
D)II ve III C) I ve III
E) I, II ve III
11. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin turizm faaliyetlerinden kazandığı gelir miktarı diğerlerine göre daha
fazladır?
A) İtalya
B) ABD
D)Rusya
C) Türkiye
E) İspanya
MEB 2016 - 2017
D)I ve II C) Yalnız III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D)Brezilya
10. Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde;
9. Dünyada ilk milli park olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapadokya
B) Yozgat Çamlığı
C) Yellowstone D) Galapagos Adaları
12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yedi harikası arasında yer almaz?
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Serengeti
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Rodos Heykeli B) Tac Mahal
C) Zeus Heykeli
D) İskenderiye Feneri
E) Artemis Tapınağı
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download