Ders Adı : Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Ders No : 0690160062

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Ders No
: 0690160062
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
CELALETTİN UYANIK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Dış ticaretin genel esasları ve işleyişinin öğrenciye kazandırılması
Dersin İçeriği
Dış ticaretin tanımı, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihçesinin öğrenilmesi
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Dış ticaretin tanımı, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihçesinin öğrenilmesi
2
Dış ticaret politikaları ve çeşitlerini kavrayabilmek
3
Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilmek
4
Dış ticarette kullanılan belgeleri öğrenebilmek
5
Dış ticarette ihracat sürecini tanıyabilme ve ihracat işlemlerini öğrenebilmek
6
Dış ticarette ithalat sürecini tanıyabilme ve ithalat işlemlerini öğrenebilmek
7
Dış ticarette gümrük mevzuatını kavrayabilmek
8
Dış ticarette kambiyo işlemlerini öğrenebilmek
9
Dış ticaret yardımcı kuruluşları öğrenebilmek
Öğrenim Kazanımları
#
10
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
İhracatta pazarlama sürecinin kavranması
Ders Akışı
Hafta
Konu
1
Dış ticaretin tanımı tarihçesi ve çeşitleri
2
Dış ticarette teslim şekilleri
3
Dış ticarette teslim şekilleri
4
Dış ticarette ödeme şekilleri
5
Dış ticarette ödeme şekilleri
6
İhracat işlemleri
7
İthalat işlemleri
8
Ara sınav
9
Dış ticarette kullanılan belgeler
10
Dış ticarette gümrük mevzuatı
11
Dış ticarette kambiyo mevzuatı
12
Dış ticarette kambiyo mevzuatı
13
Dış ticaret yardımcı kuruluşlar
14
İhracatta pazarlama ve müşteri bulma
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
http://celalettinuyanik.com
Ders için önerilen kaynaklar
Yaser Gürsoy (2012),Dış Ticaret İşlemleri, Ekin yayınevi, Bursa
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yıl içinin Başarıya Oranı
Yüzde
40
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
İşletme ve yönetim ile ilgili temel ve güncel kavramları tanımlar
☐
☐
☐
☑
☐
İşletmecilik alanında ihtiyaç duyacağı temel matematik ve istatistik bilgilerini
☐
☐
☐
☑
☐
kullanır.
3
İşletmecilik sektörünün gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojisi araçlarını kullanır.
☐
☐
☐
☑
☐
4
Alanında araştırma yapar ve proje üretir.
☐
☐
☑
☐
☐
Türk dili ve yabancı dil temel bilgisi kurallarını tanımlar, ingilizce temel dil
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
5
6
7
becerilerini uygular.
İşletmelerin yönetim fonksiyonlarını öğrenerek, ortaya çıkacak problemleri
çözer.
Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrayabilme, yeni
üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olur.
8
Muhasebede kayıt, sınıflandırma raporlama işlemlerini öğrenir ve uygular
☐
☐
☐
☑
☐
9
İktisadı olayları değerlendirir ve politika önerileri geliştirebilir
☐
☐
☐
☑
☐
10
Farklı yatırım araçlarından oluşan risksiz portföyler oluşturabilir
☐
☐
☑
☐
☐
Veri toplama, analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını teorik ve
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
11
12
13
pratik açıdan tanımlar.
İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip
uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olur.
Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm
önerileri getirir.
İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
14
görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve
sorumluluk alır.
15
İşletmenin finansal analizini yaparak finansal sorunlarına çözüm önerileri
getirebilir
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
1
10
10
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
1
10
10
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
15
15
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
78
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
3.12
3
Download