Finansal Yatırım Araçları

advertisement
Ders Kodu, Adı
T + L + U Saatleri
Yıl / Yarıyıl
Düzey
Yazılım Şekli
Bölüm
Ön Koşul
Öğretim Yöntemi
Süresi(Hafta-Saat)
Öğretim Dili
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Sistemi
AKTS İş Yükü
Tablosu
Öğrenim Çıktıları
DERS BİLGİ FORMU
MVUSEC208 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
2+0+0
AKTS Kredisi
3
2.Yıl/ 4. Yarıyıl
Ön Lisans
Seçmeli
Muhasebe ve Vergi
Yok
Anlatım gösteri, soru-cevap, uygulama, problem çözme, örnek olay
incelemesi, grup çalışmaları,
14 hafta-haftada 2 saat teorik
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal
araçlar ile ilgili temel kavramların öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar
ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez
bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans
kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal
sistemler ve güncel konular.
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Ara sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Toplam
1
40
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat)
Toplam İş
Yükü (saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
14
4
56
Ödevler
2
2
4
Sunum / Seminer Hazırlama
Ara sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Toplam İş Yükü (saat)
90
Dersin AKTS Kredisi
3
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1.Finansal piyasaları tanır.
2.Finansal piyasa mekanizmalarını tanıyarak; işleyiş hakkında bilgi edinir.
3.Finansal sistemi algılar.
4.Finansal piyasalardaki çeşitli yatırım araçlarını tanır.
5.Türev piyasası araçlarını değerlendirir.
6.Finansal piyasalarda yapılacak çeşitli yatırımlar hakkında kakar alır.
Ders Akışı
Hafta No Konular
1.
Temel Kavramlar
2.
Finansal Kurumlar
3.
Finansal Yatırım Araçları
4.
Hisse Senedi İşlemleri
5.
Tahvil İşlemleri
6.
Vadeli İşlem Piyasaları
7.
Vadeli İşlem Piyasaları
8.
9.
Ara Sınav
Swap İşlemleri
Ön hazırlıklar
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Sunum
Hazırlama
Dokümanlar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
10.
Swap İşlemleri
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
11.
Forward işlemleri
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
12.
Opsiyon
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
13.
Factoring
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
14.
Leasing
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
15.
Türk Finans Sistemi
Sunum
Önerilen
Hazırlama
Kaynaklar
Dersin Kaynakları 1.Aksoy A. ve Tanrıöven C., Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,
Gazi Kitabevi, 3. Baskı, 2007, Ankara.
2.Erişah A. ve Uludağ İ., Finansal Hizmetler Ekonomisi (PiyasalarKurumlar-Araçlar), Beta Basım Yayım, 1. Baskı, 1999, İstanbul.
Dersin Bölüm
Dersin Öğrenim Çıktıları
Program / Bölüm Öğrenim
Öğrenim
Çıktıları
Çıktılarına Katkısı 1.Temel finansal kavramları tanımlar.
1
1
2.Finansal kurumlar hakkında bilgi sahibi olur. 8
8
3.Finansal piyasada işlem gören çeşitli yatırım 8
8
araçlarını tanır.
4.Yatırım araçlarına yatırım gerçekleştirme 5
5
konusunda gerekli kararları alır.
5.İşletmelerin kullandığı factoring ve leasing 3
3
işlemleri hakkında bilgi edinerek; fayda ve
zararları hakkında bilgi edinir.
6.Türk finans sistemini tanır.
5
5
Dersin Yetkilileri Öğr. Gör. Celal ALTINTAŞ
Download