kan grupları

advertisement
KAN GRUPLARI
KAN GRUPLARI
*AB0 kan grubu:
→İnsanlarda görülen, AB0 kan gurubu
3 allel gen tarafından kontrol edilir.
→Bu allellerden A ve B alleleri aralarında eşbaskın;
0 alleli ise çekiniktir.
→Genotip çeşidi sayısı: allellerin toplamına eşittir.
→ 1 + 2 + 3 = 6 çeşit genotip oluşur.
→A ve B genleri aralarında eş basınlık olduğundan;
4 çeşit fenotip oluşur.
Örnek: Heterozigot A kan gruplu bir anne ile
heterozigot B kan gruplu bir babanın,
0 kan gruplu bir çoçuğunun olma ihtimali kaçtır?
Örnek: Heterozigot A kan gruplu bir anne ile
heterozigot B kan gruplu bir babanın,
0 kan gruplu bir çoçuğunun olma ihtimali kaçtır?
Örnek: Heterozigot B kan gruplu bir anne ile
0 kan gruplu bir babanın,
B kan gruplu bir çocuğunun olma ihtimali kaçtır?
Örnek: Heterozigot B kan gruplu bir anne ile
0 kan gruplu bir babanın,
B kan gruplu bir çocuğunun olma ihtimali kaçtır?
Örnek: AB kan gruplu bir anne ile,
AB kan gruplu bir babanın,
çocuklarının AB kan gruplu olma ihtimali kaçtır?
Örnek: AB kan gruplu bir anne ile,
AB kan gruplu bir babanın,
çocuklarının AB kan gruplu olma ihtimali kaçtır?
*Rh kan grubu:
→İnsanlarda aynı zamanda
Rh antijenleri tarafından belirlenen, Rh kan grubu bulunur.
Rh (+) geni baskın: R
Rh (-) geni çekinik: r
Örnek: Heterozigot Rh (+) kan gruplu bir anne ile
heterozigot Rh (+) kan gruplu bir babanın,
Rh (-) kan gruplu bir çocuğunun olma ihtimali kaçtır?
Örnek: Heterozigot Rh (+) kan gruplu bir anne ile
heterozigot Rh (+) kan gruplu bir babanın,
Rh (-) kan gruplu bir çocuğunun olma ihtimali kaçtır?
*Kan uyuşmazlığı (Eritroblastosis fetalis):
→Rh(-) kan gruplu bir annenin, Rh(+) kan gruplu bir çocuğu doğarsa;
kan uyuşmazlığı oluşur.
→Çocuk, ölü ya da sakat doğabilir. İlk çocuk genellikle sağlıklı doğar.
→Çünkü, annede Rh antijenlerine karşı antikorlar doğuştan bulunmaz.
→İlk çocuk Rh (+) doğarsa; doğum sırasında annenin kanı
Rh antijenini tanır ve buna karşı antikor üretir.
→İkinci çocuk ta Rh (+) doğarsa; annenin kanında bulunan antikorlar,
plasenta aracılığı ile bebeğe geçer
ve bebeğin kanında çökelmeye yol açar.
Kan uyuşmazlığı (Eritroblastosis fetalis):
Örnek: Rh (-) kan gruplu bir anne ile
heterozigot Rh (+) kan gruplu bir babanın,
çocuklarında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali kaçtır?
Örnek: Rh (-) kan gruplu bir anne ile
heterozigot Rh (+) kan gruplu bir babanın,
çocuklarında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali kaçtır?
Kan grubu belirlenmesi
*Kan grubu testinin yapılması:
→Kan grubu belirlenirken,
bireylerden bir miktar kan alınır ve bir cam parçası
üzerine 3 damla kan damlatılır.
→Bu kan damlalarının her birine farklı bir antikor
(Anti-A, Anti-B, Anti-D) çeşidi damlatılarak,
çökelme durumlarına bakılır.
→Antikor damlatılan kanda, çökelme olursa;
o kanda ilgili antijenin bulunuyor olduğuna karar verilir.
Çökelme var
Çökelme yok
*Kan alış-verişi:
__SON__
Mustafa AYAR
Biyoloji öğretmeni
Uzm. Öğret.
Download