BİYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI GENEL KAVRAMLAR: Soru

advertisement
BİYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI
GENEL KAVRAMLAR:
Soru-1 Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını açıklayınız.
Gen, lokus, karakter, alel gen, homozigot, heterozigot, resesif, dominant, fenotip, genotip, Kan uyuşmazlığı
Soru-2 Mendel çalışmalarında neden bezelyeleri seçmiştir?
Soru-3 Bağımsız ve bağlı gen ne demektir?
GAMET ÇEŞİDİ:
Soru-1 SSYyXxKKRr genotipine sahip canlı kaç çeşit gamet oluşturabilir? (Genler bağımsızdır)
Soru-2 AabbCCddee genotipli birey kaç çeşit gamet oluşturabilir? (Genler bağımsızdır)
GAMET OLUŞMA: (Genler bağımsızdır)
Soru-1 AaBbCCDdEe genotipli bireyde AbCdE genotipli gametin oluşma olasılığı kaçtır?
Soru-2 AabbDdEeXY genotipindeki bir canlıdan abDeY gametinin oluşma ihtimali kaçtır?
Soru-3 Hh Kk MM nn XRXr genotipindeki bir bireyin, hKMnXR gametinin oluşma ihtimali kaçtır?
ÇAPRAZLAMA:
Soru-1 AaBbCc x AaBbCc genotipli iki birey çaprazlanıyor.
a) Kaç farklı çaprazlama yapılır?
b) Kaç çeşit fenotip oluşur?
c) Kaç çeşit genotip oluşur?
d) AaBBcc genotipli bir birey doğma ihtimali kaçtır?
e) ABC fenotipli br birey doğma ihtimali kaçtır?
Soru-4 Kontrol çaprazlaması ne için yapılır?
Soru-2 AaBbcc x aaBbCc genotipli bireylerin çaprazlanması sonucu
a) Kaç çeşit fenotip oluşur?
b) Kaç çeşit genotip oluşur?
Soru-3 Heterozigot sarı renkli bir bezelye ile yeşil renkli bir bezelye çaprazlanıyor.
Fenotip ve genotip oranları ne olur?
( Sarı renk: baskın (A), yeşil renk: çekinik (a) )
KAN GRUBU:
Soru-1 Heterozigot A kan gruplu bir anne ile homozigot B kan gruplu bir babanın, 0 kan gruplu bir
çoçuğunun olma ihtimali kaçtır?
Soru-2 Heterozigot Rh (+) kan gruplu bir anne ile heterozigot Rh (+) kan gruplu bir babanın, Rh (-) kan gruplu bir
çocuğunun olma ihtimali kaçtır?
Soru-3 Kan grubu bilinmeyen üç bireye uygulanan serum
testleri sonucundaki çökelme durumları yandaki
tabloda gösterilmiştir . Kan gruplarını yazınız.
( + : çökelme var,
– : çökelme yok)
CİNSİYETE BAĞLI KALITIM
H h
H
Soru-1 Taşıyıcı bir anne (X X ) ile sağlam bir babanın (X Y);
a) Çocuklarının hemofili olma ihtimali kaçtır?
b) Erkek çocuklarında hemofili görülme ihtimali kaçtır?
r r
R
Soru-2 Renk körü bir anne (X X ) ile sağlam bir babanın (X Y);
a) Çocuklarının renk körü olma ihtimali kaçtır?
b) Kız çocuklarında renk körü görülme ihtimali kaçtır?
Download