2,5 x 2x 1

advertisement
4.
1. a , b ve c negatif gerçek sayılardır.
b+c b
< + 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hana
a
gisi her zaman doğrudur?
1
1
1
<
≤
eşitsizlik sistemini sağlayan
10 1 − 3x 4
x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) −6
A) a > c
2. A =
B) b > c
[ −2,5 )
C) a > b
D) c > a
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) [ −2,2]
D) [ 2,5 )
C) −3
D) −2
E) −1
E) c > b
ve B = ( 2,8] olduğuna göre A ∩ B
A) ( 2,5 )
B) −4
C) [ −2,2 )
E) [ −2,8]
5. m negatif bir gerçek sayıdır.
mx + 3m < 6 eşitsizliğinin çözüm kümesi ( −5, ∞ )
olduğuna göre m kaçtır?
A) −1
3. x gerçek sayı olmak üzere x= 2x − 1 olarak tanımlanıyor.
B) −2
C) −3
D) −5
E) −6
6. 2x + 1 ≤ 3x − 4 < x + 12 eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır?
14 eşitliğini sağlayan
Buna göre x + 3 − 2 − x =
x kaçtır?
A) 2
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
7.
10. Belirli bir kurala göre oluşturulmuş bir sayı dizisi ile
ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
x x−2
3x − 1
−
≤ x−
2
3
6
eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının
toplamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
•
•
E) 8
Dizideki her eleman solundaki elemanın 3 katının 1 eksiğine eşittir.
Dizideki dördüncü eleman birinci elemanın 15
katının 11 fazlasıdır.
Buna göre bu dizinin üçüncü elemanı kaçtır?
A) 5
8. 4 ⋅ (x + 2) − 2 ⋅ (x + 3) =5 ⋅ (x − 2) denklemini sağlayan x kaçtır?
A) −4
B) −2
C) 0
D) 2
E) 4
C) 12
D) 14
E) 20
11. x bir gerçek sayıdır.
−4 < x ≤ 5 olduğuna göre −2x + 3 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam
sayı değerinden kaç fazladır?
A) 3
1
x = 2 denklemini sağlayan x kaçtır?
1 3
4+
x
B) 8
B) 4
C) 10
D) 16
E) 17
3−
9.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
12. a ve b gerçek sayılardır.
0 denklemi her x gerçek sa( 4a − 12 ) x + 5b + 10 =
E) 7
yısı için sağlandığına göre a ⋅ b kaçtır?
A) −6
B) −4
C) 2
D) 4
E) 6
Download