3 - x ax bx cx d x k + + + + = -

advertisement
4.
 10   10   11  12 
1.   +   +   +  
 3  4 5  6
 12 
B)  
7
 13 
D)  
7
3
2− 3
)
12
açılımındaki terimlerden kaç tanesi
rasyonel sayıdır?
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
 11
A)  
5
(
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
 13 
C)  
6
 14 
E)  
8
2.
5. a, b, c, d gerçek sayılar ve
x 4 + ax 3 + bx 2 + cx + d =( x − k ) olduğuna göre
k'nın a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
4
Yukarıda Pascal üçgeninin ilk üç satırı verilmiştir.
A) −4a
B) −a
Buna göre Pascal üçgeninde 9.satırın 5. elemanı
kaçtır?
A) 8
B) 21
C) 42
D) 56
B) 1120
D) 1323
C) 1287
E) 1420
a
4
D) a
E) 4a
E) 70
 9   9   9   10   11  12 
3.   +   +   +   +   +   işleminin so2  3  4  5   4   4 
nucu kaçtır?
A) 1087
C) −
7
1

6.  x 2 −  açılımında x 5 li terimin katsayısı kaçx


tır?
A) −35
B) −21
C) −7
D) 21
E) 35
7.
( 2x − y )
5
açılımında terimlerden biri ax 2 y3 oldu-
ğuna göre a kaçtır?
A) 80
B) 40
C) 10
D) −10
E) −40
5
1

10.  a3 − 2  açılımında sabit terim kaçtır?
a 

A) −10
B) −5
C) 0
D) 5
E) 10
5
8.
 x 2 − 2x + 1 
−4

 açılımındaki terimlerden biri ax
2
x


olduğuna göre a kaçtır?
A) 84
B) 96
C) 120
D) 210
E) 240
11. ( ax − 3y ) açılımında katsayılar toplamı 256 oldu8
ğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
6
9. x = 17,4 ve y = 7,7 olduğuna göre
x 4 − 8x 3 y + 24x 2 y2 − 32xy3 + 16y 4 işleminin sonucu kaçtır?
1

12.  2x −  açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre
x

düzenlendiğinde sondan üçüncü terimin katsayısı
kaç olur?
A) −160
A) 1
B) 16
C) 81
D) 256
E) 625
B) −60
C) 12
D) 60
E) 160
Download