a 24 = 12 18 Yukarıda verilen eşitlikte a değeri kaçtır?

advertisement
a 24
=
12 18
Yukarıda verilen eşitlikte a değeri kaçtır?
Toplamları 240 olan üç sayı sırayla 2 ,3 ve 5 ile orantılıdır. Buna
göre en büyük sayı en küçük sayıdan kaç fazladır?
a 5
2a + 3b
= ise
b 2
2a − b
ifadesinin değeri kaçtır?
10 işçiyle 18 günde bitirilen bir işin 15 günde bitirilebilmesi için işçi
sayısı kaç artırılmalıdır?
3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş ₺ 80 yi yaşları ile ters orantılı
olacak şekilde paylaşıyorlar buna göre küçük kardeş büyük kardeşten kaç ₺ eksik alır?
Download