temel kavralar özel

advertisement
Bursa, 2007
MC
Cebir Notları
Gökhan DEMĐR, [email protected]
Temel Kavramlar
1.
3a+4b+6c = 72 eşitliğine uyan a.b.c çarpımının en büyük değeri kaçtır?
A) 42
4.
B) 60 C) 84 D) 96 E) 192
123 sayfalık bir kitabın sayfaları 1 ile başlayarak ardışık artan tamsayılar ile numaralandırılıyor.
Buna göre bu kitabın sayfalarının numaralandırılması bittiğinde toplam kaç rakam
kullanılmış olur?
A) 223 B) 246 C) 261 D) 343 E) 369
2.
a, b, c doğal sayılar ve a < b < c dir.
a.c + b
= 28 olduğuna
a
göre,
5.
a + b + c toplamı en çok kaç olabilir?
A) 56
a ve b birbirinden farklı pozitif tamsayılardır.
6.a=
B) 62 C) 68 D) 74 E) 80
b2 olduğuna
göre,
a + b toplamı en az kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 36
E) 54
3.
(a – 2) ve (b + 3) aralarında asal ve
(a – 2) (b + 3) = 24 ise,
(a+b) nin alabileceği farklı değerler toplamı
kaçtır?
A) 12
B) 18 C) 20 D) 24 E) 34
6.
25 ile 107 arasındaki tamsayılardan 4 ile
tam bölünebilenlerin toplamı kaçtır?
A) 1350
D) 1320
B) 1340
C) 1330
E) 1310
www.matematikclub.com
7.
a, b, c birbirinden farklı doğal sayılardır.
10.
3a + 4b + 2c = 80 ise,
a ve b tamsayı olmak üzere,
a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
(a . b + b + 2 ) 2002 sayısı tek sayı olduğuna
göre,
A) 21
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir?
B) 22 C) 24 D) 25 E) 26
A) a – b
B)
ab + 1
D) a . b
8.
C)
ba
E) a + b
2b–a ile a . b aralarında asal iki sayıdır.
2 1 19
− =
a b 60
A) 2
11.
olduğuna göre, a kaçtır?
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
x2 − 3 ile y2 + 7 sayıları
ardışık iki doğal sayı
ise bu sayıların en küçüğü kaçtır?
A) 32
B) 27
C) 25
D) 23
9.
3n – 5 ile 2n + 7 ardışık iki tek sayı olduğuna göre, n nin alabileceği farklı tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
12.
A) –24 B) –12 C) 10 D) 14 E) 24
E) 22
x, y ∈ N olmak üzere
x . y + x + y = 28 ise,
x + y toplamı kaç olur?
A) 26
B) 27
D) 29
2
C) 28
E) 30
Download