Köklü Sayılar

advertisement
TEST
IM
11
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Köklü Sayılar - 1
5 $ 45
işleminin sonucu kaçtır?
3 $ 12 - 1
A) 3B) 2C) 3 D) 3 E)
2
4. x = 3 ve y = 5 olduğuna göre 60 ’ın x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
5
2. A = 6 + 2 5
B = 6-2 5
olduğuna göre A sayısı B sayısından kaç fazladır?
A) 12
B) 10
C) 2
D) 2 5 E) 4 5
3. Bir x gerçek sayısı için aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.
•x sayısı 4 ile 5 arasındadır.
•a ve b sayılarından her biri 1’den farklı tam sayılar
olmak üzere x sayısı a b şeklinde yazılabilmektedir.
Buna göre a + b’nin alabileceği en büyük değer
kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
A) xy B) x2 y C) 2x2 y D) 2xy E) 4xy
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.
5. _ 14, 4 - 12, 1 i | 1 işleminin sonucu kaçtır?
10
A) 1 B) 1C) 2D) 10E) 23
10
6.
2
2
işleminin sonucu kaçtır?
3 +1
3 -1
A) - 2 B) - 1C) 0D)
3 E) 2 3
TEST
11
M
12-A
Köklü Sayılar - 1
7. x ve y tam sayılar olmak üzere
10. 5
A = x $ _ 2 + 1 i ve B = y $ _ 4 - 3 2 i ’dir.
C) ‒7
D) ‒8
8. x pozitif gerçek sayıdır.
x = 5 - x olduğuna göre x + 5 kaçtır?
x
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
$ 1, 25 işleminin sonucu kaçtır?
B) 1
C) 2
E) 6
9. a = 3 4 12
b=3 2
c=6 5
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) 1 3
12.
C) 10 9
B) 1
A)
2 - 2 B)
D)
1
D) 3
E) 9
2 - 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?
1+
4 + 2 C)
2
E)
2
D) b 1 c 1 a E) c 1 a 1 b
A
T
TES
KAZAN
E) 10
11. x x - x = 4 (x x - x) eşitliğinde x’in alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
A) b 1 a 1 c B) a 1 b 1 c C) c 1 b 1 a
KAVRAM
IM
D) 5 2
E) ‒9
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) ‒4
1
2
A) 1 2
A + B negatif bir tam sayı olduğuna göre bu toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) ‒3
-
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
2 -1
2+ 2
2
Download