PowerPoint Sunusu

advertisement
ADIM ADIM
YGS LYS
84. Adım
KALITIM -10
KAN GRUPLARI-2
RH KAN GRUBU
FENOTİP
HOMOZİGOT
HETEROZİGOT ANTİJEN
ANTİKOR
Rh (+)
RR
Rr
D ANTİJENİ
-----
Rh (-)
rr
-----
------
D ANTİKORU
İnsanda kan nakilleri
sırasında kullanılan ikinci kan
grubudur.
Rh proteini ilk olarak
Rhesus maymunun da
bulunmuş daha sonra
insanda da aynı protein
olduğu tespit edilmiştir. Bu
sisteme Rhesus kelimesinin
ilk iki harfi isim olarak
verilmiştir.
 Rh proteinine sahip olmak
sahip olmamaya tam
baskındır.
R>r
Rh KAN NAKİLLERİ
Rh (+)
Rh (+)
Rh (+) olan bir birey
Rh (+) ve Rh (-) olan bir
bireyden kan alabilirken;
Rh (-) bir birey sadece
Rh (-) olan bir bireyden
kan alabilir.
ABRh (+) en genel kan
alıcıdır.
Rh (-)
Rh (-)
0Rh (-) en genel kan
vericidir.
KAN UYUŞMAZLIĞI (ERİTROBLASTOSİS
FETALİS)
ANNE
Rh (-)
BABA
Rh (+)
ÇOCUK
Rh (+)
Rh proteinine bağlı olarak görülen bir
durumdur.
 Annenin Rh (-), babanın Rh (+) ve
çocuğun Rh (+) olması durumudur.
 Annenin kanında bulunan D antikoru,
çocuğa geçerek çocuktaki D antijenlerini
çökeltmeye başlar, bu durumda çocukta ölü
doğum, düşük ya da sakatlıklar görülebilir.
 Bu durumdan korunmak için annenin
hamilelik döneminde aşı olması
gerekmektedir.
Alyuvar zarında A, B ve Rh antijenleri bulunan bir annenin doğacak
çocukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıda bir aileye ait kan grubu tayini verilmiştir.
Anti-A
Anti-B
Anti-D
Anne
+
-
+
Baba
-
+
-
A) Çekinik fenotipli kan grubuna sahip çocuğu olamaz.
B) B0Rr kan grubu genotipine sahip çocuğu olabilir.
C) Bazı çocuklarında kan uyuşmazlığı gözlenebilir.
D) Eşinin Rh (+) olması durumunda Rh (-) kan grubunda sahip
çocukları olabilir.
E) Homozigot kan grubu genotipine sahip çocukları olabilir.
(+ : çökelme var. - : çökelme yok.)
Buna göre, belirtilen ailenin çocuklarının aşağıda verilen
genotiplerinden hangisine sahip olamaz?
A)A0Rr B) B0rr C) ABrr D) 00Rr E) AArr
İnsanda kan gruplarının kalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 0 Rh (-) genel vericidir.
B) AB Rh (+) genel alıcıdır.
C) Kan grubu ile ilgili antijenler akyuvarlar tarafından üretilerek kan
plazmasına verilir.
D) A antijeni AA, A0 ve AB genotipli insanların alyuvar hücre zarında
bulunur.
E) 0 kan gruplu bireylerin kan plazmasında hem A hem de B
antikorları vardır.
Heterozigot ARh(+) kan gruplu bir birey ile ABRh(-) kan gruplu bir
bireyin çaprazlanması sonucu kaç çeşit genotip ve kaç çeşit fenotip
oluşur?
Kan grubu fenotipleri BRh (-) olan bir anne ile 0Rh (+) bir babanın
çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 0Rh (+)
B) BRh (-)
D) 0Rh (-)
C) BRh (+)
E) ABRh (+)
0Rh(-) kan grubuna sahip bir çocuğun anne ve babasının
genotipi;
Anne
Baba
1. ABRr
00rr
2. A0Rr
A0RR
3. B0rr
B0rr
4. BBRr
A0Rr
5. A0rr
B0Rr
Hangileri olabilir?
A) Yalnız 1
A Rh(+) bir anne ile B Rh(-) bir babanın birinci çocuklarının kan
grubu 0 Rh(-) olduğuna göre bu ailenin ikinci çocukların AB Rh(+)
olma olasılığı kaçtır?
B) Yalnız 3
C) 2 ve 4 D) 3 ve 5 E) 2, 3 ve 5
Download