EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI

advertisement
… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI
MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI
Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………
1.
Yukarıdaki toplamada
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
işleminin sonucu kaçtır?
2. Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157’dir. Bu çıkarma işleminde çıkan kaçtır?
A) 5749
B) 5759
C) 5649
D) 5839
3. 5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek doğal sayı
kaçtır?
A) 86 205
B) 82 605
C) 86 520
D) 68 205
4. (5x10000)+ (7x100) +(3x10) Şeklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A-50073
B-50730
C-57030
D-50370
5.
I. 8305 ------8300
II.6480 ------6400
III. 2324 ------2300
IV. 268 ---------260
Yukarıdaki yuvarlamalardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II, IV
C) I, III, IV
D) III ve IV
6. Ardışık 3 sayının toplamı 60’dır. Büyük sayı kaçtır?
A-25
B-23
C-22
D-21
7.
Yandaki örüntü hangisi ile devam etmelidir?
8.
936 478 sayısındaki 6 ve 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A- 13
B- 670
C- 6700
D- 6070
9. Aşağıdaki uzunluklardan hangisini milimetre ile ifade etmek daha doğrudur?
A)Sınıfımızın enini
B)Halının uzunluğunu
C)Apartmanın yüksekliğini
D)Sivrisineğin boyunu
10. İçinde 1827 g zeytinyağı bulunan bir bidonun kütlesi 1919 g’dır.
Buna göre bidonun boş ağırlığı kaç g’dir?
A-92
B-190
C-102
D-292
11.
Yukarıdaki açının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A- KLM
B- LMN
C-KML
D-LKM
12.
Yukarıdaki açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A- 110
B- 90
C-70
D- 180
13. 90 ° ‘lik açının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A- dik açı
B- geniş açı
C- doğru açı
D- dar açı
14. Aşağıdakilerden hangisi dar açılı üçgendir
15.
Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur?
A- ABDF dikdörtgeni
B- FEAB karesi
C- EDB üçgeni
D- BCFE dikdörtgeni
16. Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşegeni yoktur?
17. 450 sayısının 59 fazlasının 46 eksiği kaçtır?
A- 453
B- 462
C-463
D- 451
18. Ahmet, 8 yıl sonra 23 yaşında olacaktır. Ahmet, 6 yıl önce kaç yaşındaydı?
A. 7
B. 8
C. 9
D.37
19. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
A)180
B)90
C)360
D)25
20. ”0, 2, 5, 7” rakamları kullanılarak yazılabile¬cek dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal
sayların farkı kaçtır?
A)5463
B)5563
C)5473
D)5572
BAŞARILAR DİLERİM…
Download