KONU: Doğrusal Fonksiyonlar 1. 2. 3. A) 5 B) 6

advertisement
İletişim:Mail: [email protected]
KONU: Doğrusal Fonksiyonlar
1.
3.
A) 5
6.
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
7. y =f(x) fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olup
y=f(x)=2.x+a tir.
4.
A=[a,b] tanım kümesi f(A)=[7,5] görüntü kümesi ise
a + b toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
8.
2.
5.
1
9. Aşağıda y=f(x) ve y=g(x) fonksiyonlarının
grafikleri verilmiştir.
11.
13.
12. y = f(x) = a.x +b doğrusal fonksiyonu için
a<0 ve b>0 olduğuna göre:
y=f(x) fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Yukarıda taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A) f(x)g(x)  0
B) g(x)  f(x)  0
C) f(x). g(x)  0
D) f(x). g(x)  0
B)
Buna göre bu fonksiyonların kesim noktasının
apsisi ve ordinatı olan a ile b nin toplamı kaçtır?
E) f(x).0 ve g(x) 0
A) 5
B) 4,5
C) 4
D) 3,5
E) 3
14.
C)
D)
10.
E)
Yukarıda verilen y=f(x) fonksiyonu için f(f(-1))
değeri kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 10
Download