cevre polıtıkası

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
İNAN MAKİNA, faaliyet alanı ve hizmet metodları yönünden çevreye zarar
vermeden, çevreyle dost şekilde çalışmaktadır.
İNAN MAKİNA, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak
kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.
Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.
Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak,
çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.
Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin
kullanımına özen gösterilecektir.
Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate
alınacaktır.
Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre sistemine parelel
olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenecektir.
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda
bilinçlendirilecektir.
GENEL MÜDÜR
Tarih : 15.03.2016
Rev.No :0
Ek.1
Download