POROZİMETRE (POREMASTER PM

advertisement
POROZİMETRE
(POREMASTER PM-60)
KULLANIM TALİMATI
Doküman No
A1-000-T-20
İlk Yayın Tarihi
28.04.2012
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa
1/3
1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan
Porozimetre (Poremaster PM-60) cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Porozimetre
cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
çalışanları sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1.
Genel

Vakum pompası açılır.

Azot gazı açılır (Max. 60 PSI)

Cihaz açılır.
5.2.
Low Pressure Uygulamaları

Numune hücresi boş iken tartılır (0,5 cc ve 2 cc olmak üzere iki çeşit hücre vardır).

Numune hücreye yerleştirilir ve numune hücresi dolu olarak tartılır.

O-ring numune hücresinin ağız kısmına takılır.

Numune hücresinin ağız kısmına ince ve homojen şekilde gres yağı sürülür.
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Aysu KARAKAŞ
Bahar SİVRİ
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
(Form No : 70-000-F-01;Revizyon Tarihi:01.03.2012; Revizyon:00)
POROZİMETRE
(POREMASTER PM-60)
KULLANIM TALİMATI
Doküman No
A1-000-T-20
İlk Yayın Tarihi
28.04.2012
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa
2/3

Elektrot (cell contact ve upper cell housing) hücrenin ağız kısmına takılır.

Elektrot sıkma aparatı ile sıkılır.

Elektrotlu olarak tekrar ağırlık ölçülür (full cell).

Sıvı azot kabı doldurulup bölmesine yerleştirilir.

Hücre istasyona sıkıca takılır.
5.2.1. Low Pressure Software Ayarları

Hidrolik yağ döngüsü açılır (Operation/Load and unload HP cavity).

Numune ile ilgili tanımlama yapılır (Sample ID).

Numune hacmi 1.00 olarak kabul edilir.

Penetrometre sabiti girilir.

Hücre hacmi girilir.

Volume and density calc. bölümüne tartım sonuçları yazılır
(Cell=elektrot+hücre).

Run mode kısmından deneye uygun parametreler seçilir.

Evacuation parameters sekmesi açılır ve parametreler girilir (EVAC. RATE=7,
FINE EVAC. = TIME 1 MİN, COARSE EVAC. = PREs. 50 000)

DATA ACQUISITION’da --˃ VOLUME/DENSITY’de --˃ BULK VOLUME=1.

Dosya adı girilerek kaydedilir.

Start komutu verilir.
5.3.
HIGH PRESSURE UYGULAMALARI

Low pressure işlemi tamamlandıktan sonra hücre LP istasyonundan çıkarılır.

Civa seviyesi ucundan 2-3 cm içeride kalacak şekilde enjektör kullanılarak
ayarlanır.

LP istasyonundan alınan penetrometrenin ucuna Threaded Spacer (Dişli) takılır.
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Aysu KARAKAŞ
Bahar SİVRİ
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
(Form No : 70-000-F-01;Revizyon Tarihi:01.03.2012; Revizyon:00)
POROZİMETRE
(POREMASTER PM-60)
KULLANIM TALİMATI
Doküman No
A1-000-T-20
İlk Yayın Tarihi
28.04.2012
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa
3/3

Spacerdan sonra da yaylı uç (high pressure sheath) takılır.

Hücre High pressure haznesine yerleştirilir.

Hidrolik yağ enjektörle civanın üzerine tam dolana kadar eklenir.
5.3.1. High Pressure Software Ayarları

Numune ile ilgili tanımlama yapılır (Sample ID).

Numune hacmi 1.00 olarak kabul edilir.

Penetrometre sabiti girilir.

Hücre hacmi girilir.

Volume and density calc. bölümüne tartım sonuçları yazılır
(Cell=elektrot+hücre).

Run mode kısmından deneye uygun parametreler seçilir.

OPERATIONS/HIGH PRESSURE ANALYSIS/LOAD-UNLOAD CAVITY ile yağ
geçişi başlatılır.

Dosya adı girilerek kaydedilir.

Start komutu verilir.
5.4.
Cihazın Kapatılması

Numune hücresi cihazdan çıkarılır.

Numune hücresindeki civa atık civa kabına boşaltılılır.

Cihaz kapatılır.

Azot gazı kapatılır.

Vakum pompası kapatılır.

Gerekli temizlikler yapılarak cihaz kullanıma hazır şekilde bırakılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
Hazırlayan
Sistem Onayı
Yürürlük Onayı
Aysu KARAKAŞ
Bahar SİVRİ
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
(Form No : 70-000-F-01;Revizyon Tarihi:01.03.2012; Revizyon:00)
Download