ÖZEL İSTEK ANALİZ FİYAT LİSTESİ NUMUNE CİNSİ ANALİZ TÜRÜ

advertisement
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK ANALİZ FİYAT LİSTESİ
NUMUNE
CİNSİ
ANALİZ TÜRÜ
FİYAT
(TL)
THSK KODU
Kimyasal
□ 150.825
90
Mikrobiyolojik
□ 150.826 dahil
60
□ 150.824
150
Tek Kullanımlık Steril Su Şişesi
□ 150.784
5
Numune Alma Ve Yerinde Analiz Hizmeti, İlk 30 Km
□ 150.791
50
Numune Alma Ve Yerinde Analiz Hizmeti, İlave Her 30 Km
□ 150.792
50
İçme Kullanma Suyu
(ÖZEL İSTEK
ANALİZLERİ )
Kontrol İzleme
(ÖZEL İSTEK
ANALİZLERİ)
Kimyasal + Mikrobiyolojik
İÇME KULLANMA SULARI KONTROL İZLEMESİ ÖZEL
İSTEK ANALİZ PARAMETRELERİ.
MİKROBİYOLOJİ
Escherichia Coli
Enterokok/Fekal Streptococ
Koliform Bakteri
KİMYASAL
Renk
Bulanıklık
Koku
İletkenlik
pH
Amonyum
Alüminyum
Demir
Analiz ücretleri, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Kırklareli Halk Bankası Şubesi Döner
Sermaye Saymanlığının TR900001200955200005000054 IBAN numaralı hesabına yatırılmalıdır.
Numune veya numuneler laboratuvara teslim edilirken ödeme dekontunun bir örneği,
dilekçelere eklenmelidir.
BİL.LS.01
REV.00
Download