Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak"

advertisement
www.ogretmenler.in2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜRŞİTALİ Ş.E.M.T. İ.Ö.O TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8\A SINIFI 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
Adı / Soyadı:
Sınıfı / Nu:
Açıklama:Aşağıdaki sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız.
1-Birinci Dünya savaşı’nın aşağıdaki sebeplerinden hangisi Sanayi İnkılabı’nın bir sonucudur?
A)Milliyetçilik akımları B)Silahlanma yarışı
C)Sömürge yarışı
D)Fransa ile Almanya arasındaki Alsas-Loren sorunu
2-Osmanlı Devletinin Almanya yanında savaşa girmesi,1.Dünya Savaşı üzerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine
sebep olmuştur?
A)Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine
B)Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına
C)İtalya’nın savaştan çekilmesine
D)Dünya ekonomi dengesinin değişmesine
3-Balkan Savaşlarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A)Osmanlı Devleti’nin elinden Doğu Trakya çıkmıştır.
B) Bulgaristan’ın Adalar Deniz ile(Ege Denizi) bağlantısı kalmamıştır.
C)Balkanlardan Anadolu’ya Türk göçü olmuştur.
D)Ege Adaları Yunanistan’a geçmiştir.
4-Çanakkale Cephesinin açılmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Rusya’ya yardım etmek
B)Boğazları ele geçirmek
C)İngiltere’nin sömürge yollarının güvence altına almak D)İstanbul’u işgal etmek
5-Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında İtalyanlar nereleri işgal etmeye başlamışlardır?
A)İzmir ve Aydın B)Antalya ve Konya C)Urfa ve Musul D)Batum ve Samsun
6-Aşağıdaki Milli Varlığa düşman cemiyetlerden hangisi Amerikan mandasını istemiştir?
A)Hürriyet ve İtilaf Fırkası B)İngiliz Muhipler cemiyeti C)Wilson İlkeleri cemiyeti D)Hiçbiri
Açıklama:Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
7-Birinci Dünya savaşı sonunda İtilaf Dev. ile Bulgaristan arasında…………………………antlaşması imzalanmıştır.
8-Trablusgarb Savaşı’ndan sonra İtalya ile Osmanlı arasında………………………………..antlaşması imzalanmıştır.
9- Japonya,…………………….Devletinin sömürgelerine saldırarak 1.Dünya savaşına katılmıştır
10- Osmanlı Devletinden ilk bağımsızlığını kazanan azınlık……………………………..dır.
Açıklama:Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.
11-19.Yüzyılda devletler arası ilişkileri etkileyen olaylardan biride Meşrutiyet’tir.(…….)
12-Mustafa Kemal Trablusgarb’a gönüllü subay olarak gitmemiştir.(…….)
13-Birinci Dünya Savaşı öncesi Rusya Arapları Osmanlı’ya karşı destekliyordu.(…….)
14-Birinci Dünya Savaşından ilk çekilen devlet Almanya’dır.(…….)
15-İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan kişi gazeteci Halide
Edip ADIVAR’dır.(…….)
16- Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddelerinden ‘’İtilaf Devletleri,kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya
çıkarsa,herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdi.’’cümlesini Osmanlı Devleti açısından açıklayınız
NOT:İlk 15 soru 5’şer puan 16.soru 25 puandır.
NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BAŞARILAR
VELİ ÇALAR
Download