Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AİT 101 8.Ders

advertisement
Atatürk İlkeleri
ve
İnkılap Tarihi
AİT 101
8.Ders
Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün
hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya
başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.
Her hakkı saklıdır © 2013 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
8. Ders
I. DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ATEŞKES
ANTLAŞMALARI
BULGARİSTAN
SELANİK
OSMANLI DEVLETİ
MONDOROS
AVUSTURYA-MACARİSTAN
VİLLA GUSTİ
ALMANYA
RETHONDES
I. DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN
ANTLAŞMALAR
OSMANLI
SEVR
MACARİSTAN
TRİANON
AVUSTURYA
SAİNT GERMAN
ALMANYA
VERSAİLLES (VERSAY)
BULGARİSTAN
NEULLY(NÖYİ)
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Devletler
PARÇALANANLAR
KURULANLAR
YENİ REJİM
RUSYA
LETONYA, ESTONYA,
LİTVANYA, SSCB
BOLŞEVİZM
AVUSTURYAMACARİSTAN
AVUSTURYA
MACARİSTAN
ÇEKOSLOVAKYA
YUGOSLAVYA
CUMHURİYET
ALMANYA
ROMANYA
NAZİZM
OSMANLI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURİYET
I. DÜNYA SAVAŞINA GENEL BAKIŞ
İTALYA
SAVAŞ SIRASINDA GTARAF DEĞİŞTİREN DEVLET
ABD
SAVAŞIN SÜRESİNİ KISALTAN DEVLET
İNGİLTERE
SAVAŞTAN EN KARLI ÇIKAN DEVLET
JAPONYA
SAVAŞTAN İLK ÇEKİLEN DEVLET
RUSYA
SAVAŞ ESNASINDA REJİM DEĞİŞTİREN DEVLET
YUNANİSTAN
İTİLAF GRUBUNA VE SAVAŞA EN SON KATILAN DEVLET
JAPONYAABD
EKONOMİSİ EN FAZLA GELİŞEN DEVLETLER
BULGARİSTAN SAVAŞTAN İLK ATEŞKES YAPMAK ZORUNDA KALAN DEVLET
Mondoros Ateşkes Antlaşması
•
•
•
•
Osmanlı’nın Antlaşmaya yanaşma Sebepleri:
Osmanlı Devleti’nin, Wilson İlkeleri’nde yer alan maddelere güvenmesi
Osmanlı Devleti’nin silah ve cephane bakımından yetersiz olması
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonucu Osmanlı Devleti’nin Almanya ile
kara bağlantısının kopması.
Maddeleri;
 İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak, buralar İtilaf Devletleri tarafından
işgal edilecek ve Karadeniz’e geçiş serbest olacak
 İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici herhangi bir durumda
Anadolu’da istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdir.(7.madde)
 Van, Diyarbakır, Erzurum, Bitlis, Harput(Elazığ) ve Sivas Vilayet-i Sitte de
herhangi bir karışıklık olursa bu bölgeler işgal edilecek ve bu bölgelerde
Ermeni Devleti kurulabilecek. (24.madde)
Maddeleri;
 Hicaz, Suriye ve Yemen’deki birlikler İtilaf Devletlerine Trablus ve
çevresindeki birlikler teslim olacak, İran ve Kafkasya’ya giren Osmanlı
birlikleri geri çekilecek.
 Osmanlı ordusu terhis edilecek.
 Osmanlı Devleti donanmasını İtilaf Devletlerine teslim edilecek.
 İtilaf devletlerine ait savaş esirleri teslim edilecek (suçlu Ermeniler dahil),
Türk esirler ise teslim edilmeyecek.
 Tüm ulaşım haberleşme araç ve gereçlerine akaryakıt, kömür vs İtilaf
devletlerinin denetiminde olacak.
Önemi
• Anadolu’nun işgaline yasal zemin hazırlamıştır.
• 24. madde ile Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulması için ortam
yaratılmıştır.
• Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
• Anadolu’nun işgaline karşı halk örgütlenmeye başlamıştır.
Paris Barış Konferansı
 Konferans I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle yapılması planlanan
barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için toplanmıştır.
 Konferansta Antep,Urfa ve Maraş Fransaya verilmiş
 Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış
 İzmir İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiş
 Doğu anadolu’da Ermeni Devleti kurulması kararlaştırılmıştır.
Not:
• Konferans sonrasınd aMilletler Cemiyeti kurulmuştur.
• İzmir’in İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmesinin nedeni, İngilterenin
sömürgelerine giden yollar üzerind egüçlü bir devlet olmasını
istememesidir.
Sevr Barış Antlaşması(10 Ağustos 1920)
 Ege bölgesinin tamamına yakını, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Ege adaları
tamamı Yunanistana bırakılacak
 Suriye, Urfa, Antep, Maraş Fransızlara
 Konya, Antalya, Muğla ve Rodos İtalyanlara
 Arabistan ve Irak İngilizlere
 Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve Kürt Devleti kurulacak
 Azınlıklara yeni haklar verilecek
 Azınlıkların halkarı güvende olduğu müddetçe İstanbul Osmanlı Devletinin
başkenti olarak kalacak
Sevr Barış Antlaşması(10 Ağustos 1920)
• Kapitülasyonlar devam edecek.
• Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak boğazlar komisyonu
kurulacak
• Zorunlu askerlik kaldırılacak asker sayısı 50.000 ne indirilecek
• Ağır bir savaş tazminatı ödenecek
• Donanma sınırlandırılacak
Download