Sırf o meş`um sözünü doğru göstermek,.. Hasmın

advertisement
Sorularlarisale.com
"Sırf o meş'um sözünü doğru göstermek,.. Hasmın zulmü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli tevillerle
adalet suretinde göstermek ister." Konuyu açıklar
mısınız?
"Cemaat itibarıyla görüyoruz ki, bir şahs-ı muhteris, bir intikamla
veya muntakim bir muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikirle
demiş ki, 'İslâm parçalanacak veyahut hilâfet mahvolacak.' Sırf o
meş'um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini, tatmin
etmek için, İslâmın perişaniyetini -el'iyazübillah- uhuvvet-i
İslâmiyenin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini,
hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek
ister."(1)
Üstad Hazretleri bu hakikati hangi olay üzerine söylediğini tafsilatı ile izah etmediği
için, olay hakkında bir malumat veremiyoruz. Ama sırf egosunu tatmin etmek ve
haklı çıkma dürtüsü ile alem-i İslam’ın kafirlere mağlup olmasını arzu etmek
gerçekten firavunane bir durumdur.
Muhtemelen Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşındaki vaziyeti ile ilgili bir
durumdur. İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta İngiltere,
Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş blokudur.
İtilaf sözcüğü 'anlaşma, uzlaşma' anlamlarına gelir. İtilaf Devletleri I. Dünya
Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki İttifak Devletleri grubuna karşı savaştı.
Osmanlı İttifak Devletlerinin yani Almanya’nın yanında yer aldı.
İtalya I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri grubundan ayrılıp İtilaf
Devletleri grubunun yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf
Devletlerine katıldı. Rusya 1917 ihtilalinden sonra İtilaf Devletleri grubundan
ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu
genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı 'ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak
Devletleri'nin topraklarını kısmen işgal etti.
Bu savaştan en zararlı çıkan Osmanlı olmuştur. Zaten bu savaştan sonra Osmanlı
fiilen bitmiş hilafetin gücünü de kaybetmiştir.
Üstad Hazretlerinin bahsettiği şahs-ı muhteris, demek kendi sözünün haklı çıkması
için İtilaf devletlerinin kazanmasını arzu ediyormuş diyebiliriz.
page 1 / 2
(1) bk. Sünuhat,
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download