Slayt 1

advertisement
Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı
sırasında 1915-1916 yılları arasında
Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı
Devleti ile İtilaf Devletleri arasında
yapılan deniz ve kara
muharebeleridir
İtilaf Devletlerince; Osmanlı
Devleti'nin başkenti konumundaki
İstanbul'u alarak boğazların
kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla
güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret
yolu açmak.
1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son
Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bin
gazi‘ İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan
hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan
Rumeli'deki son Türk hakimiyetini yok
etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti
kaybettiği toprakları geri almak istemesi
İngiliz ve Fransızların İstanbul'u
ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a
giden yol ise Çanakkale
Boğazı'ndan geçer. Bulgar
ordularının İstanbul kapılarını
zorlaması, İstanbul ve boğazların
güvenliğinin tehlikeye girmesi
Ekonomisi kötüye giden
Rusya'ya gerekli yardımı
götürmek. Ve Anadolu’daki
petrol yataklarını ele geçirmek.
Balkan Savaşları' n da yara almış Osmanlı
Devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen
çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya
açılabilme emellerini gerçekleştirmek.
İki Alman gemisinin Akdeniz'de
İngiliz ve Fransız donanmasından
kaçarak Türk bayrağı altında Rus
limanlarını bombalaması.
Osmanlı Devleti'nin bu
sebeplerden dolayı savaşa girmek
zorunda kalması ve müttefi’ği
olduğu Almanya'nın savaşı
kazanacaklarına inanması.
Dünya Savaşı’nın uzamasında
etkili oldu.
İngiltere ve Fransa’dan yardım alamayan
Rusya’da karşılıklar çıktı. Çarlık Rusya’sı
yıkıldı.
Mustafa Kemal’in Türk halk
tarafından tanımasına neden
oldu.
Bu zafer, kurtuluş
savaşımızın güç
kaynağı oldu.
1914′ de başlayan I. Dünya savaşı dört yıl
sürdü. Amerikan kuvvetlerinin savaşa
girmesiyle Almanların batı cephesi çöktü.
Böylece Almanya, Avusturya-Macaristan,
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin içinde
yer aldığı İttifak Devletleri yenildi.
Tan yeri kızılca ağarırken uzakta
Düşman pusudaydı hain bir tuzakta
Gel gör ki tüm Mehmetçikler ayakta
Can vermeye hazırdılar bu eşsiz vatana.
Düşman saldırırken arsızca
Mehmetçikte şahlandı kalktı hücuma
Mermiler saplanırken her bir vücuda
Hissetmiyordu acıyı, koşarken Allah’a
Mehmetçik düşerken bir toprağa
Buradan geçiş yok diyordu tüm
cihana
Yakışmazdı esaret yüce Türk
halkına
Yakışanı yapıyordu o eşsiz
ecdadına.
Korku yok, ölüm çok şehitler
diyarında
Bütün Anadolu gelmiş hep bir
araya
Tek bir vücut, bir ruhtular
ilahi manada
Çanakkale’yi geçilmez
kılarken düşmanına.
Download