genetiği değiştirilmiş gıdalar ve analiz yöntemleri

advertisement
Ders Kodu, Adı
T+U/K
Yıl / Yarıyıl
Düzey
Yazılım Şekli
Bölüm
Ön Koşul
Öğretim Yöntemi
Süresi (Hafta-Saat)
Öğretim Dili
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Sistemi
AKTS İş Yükü
Tablosu
Öğrenim Çıktıları
DERS BİLGİ FORMU
GDMSEC 422 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR VE ANALİZ
YÖNTEMLERİ
2+0/2
AKTS Kredisi
4
4. Yıl / Bahar Dönemi
Lisans
Seçmeli
Gıda Mühendisliği
Yok
Anlatım-sunum
14 hafta-haftada 2 saat teorik
Türkçe
Gıda bileşenlerinin analizinde kullanılan nükleik asitlerle ilgili moleküler
tekniklerin dayandığı biyokimyasal prensipleri kavratmak ve öğrencilerin
moleküler biyoloji konusundaki bilgilerini araştırma yapacak seviyede artırmaktır.
Nükleik asitlerin izolasyon ve saflaştırılma metodları, DNA hibridizasyon, PCR,
Real-time PCR, mikroarray ve gıda analizlerinde kullanılan DNA’ya dayalı diğer
yeni ve popular metodlar.
Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sayısı
Katkı %
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Toplam
1
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkısı
60
Toplam
100
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders
14
6
84
Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum / Seminer
Hazırlama
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Toplam İş Yükü (saat)
115
Dersin AKTS Kredisi
4
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1.DNA hakkında bilgi sahibi olur.
2.PCR yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3.Moleküler klonlama hakkında bilgi sahibi olur.
4.GDO’ lar hakkında bilgi sahibi olur.
5.GDO’ ların etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
6.Primer ve prob dizaynını öğrenir.
7.Dizi analizi hakkında bilgi edinir.
8.Biyolojik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Akışı
Dersin Kaynakları
Dersin Bölüm
Öğrenim
Çıktılarına Katkısı
Ön
Dokümanlar
Hazırlıklar
Nükleik Asitlerin İzolasyon Yöntemleri
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
2.
DNA Hibridizasyon
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
3.
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
4.
Agaroz Jel Elektroforez ve DNA İzolasyonu Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
5.
Restriksiyon Endonükleazlar ile DNA’nın Sunum
Önerilen
Enzimatik Kesimi
Hazırlama Kaynaklar
6.
Sunum
Önerilen
Real-PCR
Hazırlama Kaynaklar
7.
Sunum
Önerilen
Real-time PCR
Hazırlama Kaynaklar
8.
Ara Sınav
9.
Primer ve Prob Dizaynı
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
10.
Microarray
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
11.
Moleküler Klonlama
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
12.
Dizi Analizi
Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
13.
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Sunum
Önerilen
ve Analiz Yöntemleri
Hazırlama Kaynaklar
14.
Biyoinformatik ve Biyolojik Veritabanları Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
15.
Biyoinformatik ve Biyolojik Veritabanları Sunum
Önerilen
Hazırlama Kaynaklar
1.Temizkan, G. ve Arda N. 2007; Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler,
Nobel Yayınevi.
2.Rapley, E. 2000; The Nucleic Acid Protocols Handbook Humana Press, 1 Edit.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bölüm Öğrenim
Çıktıları
1.DNA hakkında bilgi sahibi olur.
1
2.PCR yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
1
3.Moleküler klonlama hakkında bilgi sahibi olur.
1
4.GDO’ lar hakkında bilgi sahibi olur.
1
Hafta
No
1.
Konular
Dersin Yetkilileri
5.GDO’ ların etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
6.Primer ve prob dizaynını öğrenir.
7.Dizi analizi hakkında bilgi edinir.
8.Biyolojik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olur.
Yrd. Doç. Dr. Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA
1
1, 3
1
1
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards