2253-2017-03-625...Teknik

advertisement
KODU : 398269
HERPES SİMPLEKS VİRÜS 1-2 PCR TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sistem, PCR öncesinde PCR tüplerinin içerisindeki örneğin floresan boya yoğunluğunu ölçerek okuma
duyarlılığının kalibrasyonunu yapabilmelidir.
2. Sistem kalibrasyon kitine gerek duymamalıdır.
3. Cihaz bir tüpte beş ayrı fluorofor okuyabilmelidir (multipleks real-time analiz).
4. Cihaz, okuma yaparken ROX referansa ihtiyaç duymamalıdır.
5. Cihaz, örnek kapasitesine gore 36 veya 72'lik karosel seçeneklerine sahip olmalı, ve bunlar cihazla
birlikte verilmelidir. Gerektiğinde 100'lük karoselle de çalışılabilmelidir.
6. Cihazın dönen rotoru sayesinde PCR reaksiyonu hazırlandıktan sonra santrifüje ihtiyaç
duyulmamalıdır;
böylece PCR tüplerinin içerisinde kalabilecek hava kabarcıklarından
reaksiyon etkilenmemelidir.
7. Reaksiyon hacmi 5-100 µl arasında, tipik olarak 20 µ1 olmalıdır.
8. Cihaz SYBR Green, Taqman probları, hibridizasyon probları, FRET, moleküler beacons, scorpion
primerleri gibi farklı teknolojilerle çalışmaya uygun olmalıdır.
9. Kantitasyon kinetik olarak okuma yapılarak eşik noktasında yapılmalıdır.
10. Cihazın montajı sırasında gerekli tüm parça ve aksesuarları firma temin etmelidir.
398269 kodlu kalem için aşağıdaki şartlar gereklidir:
1. Teklif edilen HSV DNA kiti; beyin omurilik sıvısı (BOS) ve/veya EDTA’lı plazmadan Herpes Simpleks
Virus tip 1 ve tip 2 DNA’sını kalitatif olarak real-time PCR tekniği ile tayin etmelidir.
2. HSV Tip 1 ve 2 DNA’sı için teklif edilen kit 85 kopya/ml HSV DNA’sını tespit edebilecek hassasiyette
olmalıdır.
3. Kitler içerisinde internal kontrol bulunmalıdır. İnternal kontroller ile DNA ekstraksiyonu kontrol
edilebilmelidir.
4. İnternal kontrol ve örnek aynı tüp içerisinde, gerçek-zamanlı olarak izlenmelidir.
Kitler ile birlikte otomatik DNA/RNA izolasyon cihazı laboratuvara kurulmalıdır. Bu cihaz aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır:
1.
İzolasyon kitleri manyetik-boncuk teknolojisi ile silika yüzeyli manyetik partiküllere nükleik asit
bağlanması esasına dayalı olarak çalışmalıdır.
2. Örneklerin cihaza yüklenmesinden, saf nükleik asitlerin toplanmasına kadar geçen sürede manuel hiçbir
aşama bulunmamalıdır.
3. Cihaz üzerindeki LCD ekrandan, kullanılan materyalin miktarı ve elüsyon hacmi programlanabilmelidir.
4. Cihaz, in vitro diagnostik CE sertifikalı olmalıdır ve Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
5. Cihaz aynı anda en az 14 örnekle çalışabilmelidir. Tek bir örnek izole etmeye de olanak sağlamalıdır.
Cihazda 1 örnek çalışıldığında reaktif kaybı olmamalıdır.
6. İzolasyon için gerekli tüm reaktifler kartuşlara önceden doldurulmuş olarak kullanıma hazır bulunmalıdır.
7. İzolasyon için gerekli olan her türlü sarf malzemeleri (pipet uçları, tüpler, vb) firma tarafından
sağlanmalıdır.
8. Cihaz ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için gereken tüm ilave cihaz ve aksesuarları yüklenici firma
tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
KODU : 391872 CYCLOHEXİMİDE (Sigma 01810 veya eşdeğeri) (1 g) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kimyasal formülü C15H23NO4 olmalıdır.
Potensi belirlenmiş standart toz şeklinde olmalıdır.
VEYA SIVI
Saflık derecesi ≥%93 olmalıdır.
Suda çözünebilir olmaldır.
Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az dört yıl olmalıdır.
Ambalaj üzerinde üretici firmanın ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.
Download