AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Parasal İktisat
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( İktisat )
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar /2. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz
etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık
eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemektedir.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Para teorisi ve politikasının temel kavramlarını açıklayabilme.
2- Para teorileri ve para politikaları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
3- Faiz ve döviz kuru sistemlerinin tanımı ve önemini kavrayabilme.
Temel kavramlar. T.C. Merkez Bankası ve para politikası araçları. Para arzı kavramı ve
çeşitleri. Para talebi teorileri ve para talebi çeşitleri. Faiz kavramı ve uygulamaları. Döviz kuru
sistemleri. Avrupa Merkez Bankası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem
Okuma
2
Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve
Temel Görevleri
Okuma
3
T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları
Okuma
4
Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı
Tanımları
Tartışma
5
Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası,
Merkez Bankası Bilançosu
Okuma
6
Para Artış Mekanizması
Okuma
Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri
Araştırma ödevi
hazırlama
7
8
Ara Sınav
9
Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen
Teoriler
Okuma
10
Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri
Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
Okuma
11
Faiz: Kuram ve Uygulama
Okuma
12
Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler
Dengesine Paracı Yaklaşım
Araştırma ödevi
hazırlama
13
Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri
Okuma
14
İstikrar Programları ve Para Politikası
Okuma
15
Avrupa Merkez Bankası
Tartışma
16
Final Sınavı
Merih Paya (1998), Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul
İlker Parasız (1994), Para – Banka ve Finansal Piyasala, Ezgi Kitapevi, Bursa
İbrahim Erol (1999), Para-Banka Teori ve Politika, Emek Matbaacılık, Manisa
Mükerrem Hiç (2002), Para Teorisi, İstanbul
Peter Bofinger (2001), Monetary Policy-Goals, Institutions Strategies and Instruments, Oxford
University Pres, Oxford
R. Glenn Hubbard (2002), Money, Financial System and the Economy, Adison Wesley
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam
ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
180/30=6 AKTS
Program Çıktıları
PÇ
1
OÇ1
3
OÇ2
5
OÇ3
5
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
3
3
PÇ
7
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
PÇ
12
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
PÇ
16
Download