Veritabanı Nedir?

advertisement
Veritabanı Temel
Kavramlar ve
Veritabanına Genel Bakış
Gündem:










Veritabanı Nedir?
SQL Nedir?
Veritabanı Tipleri (ilişkisel, hiyerarşik, nesnel vs.)
Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) Nedir?
Veritabanı Bileşenleri (tablo, index, view, procedure,.)
DBA kimdir? Ne iş yapar?
Bilinen Veritabanları Nelerdir?
Neden ORACLE?
Oracle Veritabanı Yapısı
Oracle Eğitim & Kariyer
Veritabanı Nedir?
Veritabanı, verilerin saklanıldığı ve değişik formlarda
yönetildiği dosya veya dosya gruplarıdır.
SQL Nedir?
–
–
Structured Query Language (SQL):
Veritabanında bulunan verilere
erişmek için kullanılan yapısal
sorgulama dilidir.
Yerine getirdikleri göreve göre
aşağıdaki gibi gruplandırılır:
 Querying data
 Inserting, updating, and deleting rows in a
table (DML)
 Creating, replacing, altering, and dropping
objects (DDL)
 Controlling access to the database and its
objects (DCL)
SQL Statements
• SELECT
Data Retrieval
•
•
•
•
INSERT
UPDATE
DELETE
MERGE
Data
Manipulation
Language (DML)
•
•
•
•
•
CREATE
ALTER
DROP
RENAME
TRUNCATE
Data
Definition
Language (DDL)
• COMMIT
• ROLLBACK
• SAVEPOINT
Transaction
Control
• GRANT
• REVOKE
Data Control
Language (DCL)
Veritabanı Tipleri
• Hiyerarşik Veritabanı
• Ağ Veritabanı
• İlişkisel Veritabanı
• Nesnesel Veritabanı
İlişkisel Veritabanı
• İlişkisel veri tabanı, ayrı tablolara yerleştirilmiş verilerin
belirli alanlarına göre ilişkilendirilerek; ilişkisel modele
göre düzenlenen veri tabanlarına verilen isimdir.
Database server
Çalışanlar tablosu
…
Departmanlar tablosu
…
Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS)
Database
Ne için vardır?...
• Veritabanlarını oluşturmak
Engine
• Upgrade leri uygulamak
• veritabanlarını açıp kapatmak
• Veritabanı depolama yapısısını yönetmek
• Kullanıcı ve güvenliği yönetmek
• Kullanıcı objelerini yönetmek
• Yedek almayı ve gerektiğinde geri dönüşü
yönetmek
• Performansı monitor etmek
• Verileri sorgulamak ve işlemek
• veritabanını programlamak
bir yazılımdır..
User
Schema
Segment
SQL
Stored
Program
Veri Tabanı Bileşenleri
Table
View
Constraint
Index
Sequence
Database
Engine
User
Schema
Segment
SQL
Stored
Program
PL/Sql
Java
Trigger
Type
Procedure
Function
Java Class
Veritabanı Yöneticisi (DBA)
Planlama
Geliştirme
DBA
ODM Kurulum
Kurulum
Bakım ve
Yönetim
Proje ve Yazılım
Bakım ve Yönetimi
Destek
Performans
İzleme ve
İzleme ve
Güvenlik ve
Kontrol
Geliştirme Erişim Yönetimi
Veritabanı Yönetim Sistemleri
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lotus
FoxPro
Access
Paradox
dBase
Informix
Progress
PostgreSQL
InterBase
–
–
–
–
–
MySQL
Oracle
DB2
SQL Server
Sybase
Neden
?
 Büyük şirketler için en iyi çözüm.
 Performans:
 Bakım durumlarında bile kapatılmıyor.
 Şifreleme: Şifreleme doğrudan veritabanı seviyesinde
yapılıyor bu da hızı artırıyor.
 Yedekleme ve Geri Yükleme: Yedekleme işlemini kendi içinde
yapabiliyor ve istenilen bir tarihe veritabanını otomatik olarak
geri döndürebiliyor. (Flashback Technology)
Veritabanı Mimarisi
Memory structures
Instance
System Global Area (SGA)
Process structures
Background processes
Storage structures
Database files
SGA
Large Pool
Shared Pool
Instance
Java Pool
Background
Processes
System
Monitor
SMON
Database
Buffer Cache
Process
Monitor
PMON
Database
Writer
DBW0
Redo Log
Buffer
Log
Writer
LGWR
Archiver
ARC0
Database
Data Files
Redo Log Files
Mantıksal ve Fiziksel Yapısı
Mantıksal
Fiziksel
Database
Schema
Tablespace
Data file
Segment
Extent
Oracle data
block
17
OS block
Eğitim & Kariyer
Başlangıç için alınması gereken eğitimler:
Introduction to SQL
Database Administration Workshop I
Database Administration Workshop II
- Sertifikalar:
OCA, OCP, OCM
- Herzaman sorularınız için http://forum.ceturk.com/oracle
-
TEŞEKKÜRLER
Talip Hakan ÖZTÜRK
Bilgisayar Mühendisi
Oracle Certified Professional 10g
Oracle Certified Associate 10g
Oracle Certified Expert
[email protected]
http://taliphakanozturk.wordpress.com
Download