Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

advertisement
BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Database Management Systems
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
CE 341
3
0
2
5
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Ali Okatan
Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Ali Okatan
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
To learn how to use and design database management systems and how to develop
database applications.
Dersin İçeriği
Logical organization of data, problem definition, entity and relationship concepts,
attributes, entity-relationship (ER) modeling of data, obtaining ER diagrams from problem
definition statements, translating ER diagrams to SQL tables, relational algebra, union,
division, intersection, filtering operations, data description and query languages, basic
SQL data manipulation and data definition commands, single table and multi-table
queries, division.
Dersin Dili
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
D
Yaygın yazılım araçlarından haberdar olmak ve bunların anlamlı bir altkümesini kullanabilmek
F
Veri tabanı yönetimi ve programlaması yetisi
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Bilgi ve Beceriler
D5
F1
Veritabanı sistemlerinin yönetimi ve programlaması için gerekli olan
araçları seçebilmeli ve kullanabilmeli
Katkı Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
Veri tabanı yönetim sistemlerinin tanımını ve ilişkisel veritabanı
X
kavramını bilmeli
F2
Veri tabanı tasarlayabilmeli ve diyagramını çizebilmeli
X
F3
Veri tabanı programlamasını bilmeli (SQL)
X
F4
Veritabanı sistemlerinin denetimini ve yönetimini bilmeli
X
F5
Veri tabanını yedeklemeyi ve geri yüklemeyi bilmeli
X
F6
Veritabanının performansı, bakımı ve iyileştirme yöntemlerini bilmeli
ve uygulayabilmeli
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
1
2
Veritabanı sistemlerinin yönetimi ve programlaması için gerekli olan
araçları seçer ve kullanır.
Veri tabanı yönetim sistemlerinin tanımını ve ilişkisel veritabanı
kavramını bilir.
Ölçme**
Yöntemi
D5
4
F1
4
3
Veri tabanı tasarlayabilir ve diyagramını çizer.
F2
1, 4
4
Veri tabanı programlamasını bilir. (SQL)
F3
1, 4
5
Veritabanı sistemlerinin denetimini ve yönetimini bilir.
F4
4
6
Veri tabanını yedeklemeyi ve geri yüklemeyi bilir.
F5
4
F6
uygular.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
4
7
Veritabanının performansı, bakımı ve iyileştirme yöntemlerini bilir ve
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Sıra No
1
Introduction to databases
2
Intro to ER Model
3
Relational Model: Relational Algebra, Relational Calculus
4
Query Languages: SQL
5
Basic SQL data manipulation and data definition commands
6
Design of Relational databases
7
Midterm
8
Peformance Modelling, Database Tuning
9
File and System Structures: file organization
10
Indexing and Sorting
11
Query-Processing
12
Transaction Management
13
Exam
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Database Management Systems, by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, (2007),
2
Veritabanı ve Uygulamaları, Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin, Papatya Yayıncılık, (2007)
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
15
0
15.00
Kısa Sınav
5
2
0
10.00
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
14
2
0
28.00
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
15
0
15.00
Toplam Yük
152
Toplam Yük / 30
5,06
Dersin AKTS Kredisi
5
* Dersin AKTS kredisi şu şekilde hesaplanır:
“Etkinlikler” sütunundaki her bir satırın dönem içindeki tekrarlama sayısı “sayısı” alanına yazılır.
Öğrencinin her bir etkinlik için harcayacağı süre “Çalışma süresi (saat)”, “Çalışma süresi (dakika)” alanlarına
yazılır. ”Toplam (çalışma yükü)” sütunu ise bulunduğu satırdaki “sayısı” hücresi ile “Çalışma süresi (saat)”,
“Çalışma süresi (dakika)” hücresinin çarpımı ile bulunur. Çıkan sonuç saat cinsinden yazılır.
”Toplam (çalışma yükü)” sütunundaki değerler toplanarak “Toplam Yük” değeri bulunur.
”Toplam Yük” değerinin 25’e bölünmesi ile “Toplam Yük/25” değeri bulunur.
“Toplam Yük/25” değeri kendisine en yakın tam sayıya veya buçuğa yuvarlanarak “Dersin AKTS kredisi”
bulunmuş olur.
Download