08128 Veri Tabanı I

advertisement
08128 Veri Tabanı I
Database Management System
Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU
Elbistan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü – Şubat 2015
08128 Veri Tabanı I
Database Management System
Dersin Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı
Dersin Kodu
Yarıyıl
Hafta/Saat
Kredisi
AKTS
: Veri Tabanı I
: 08128
: I. Sınıf II. Yarıyıl
: 3 T+1U
:4
:5
Dersin Dili
Seviyesi
Türü
Koordinatörü
Dersi Verenler
Yardımcıları
: Türkçe
: Önlisans
: Zorunlu
: Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU
: Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU
: Yok
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; veri tabanı tasarlamak, oluşturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı
yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
ilişkisel veritabanı (Relational Database) ve veri fazlalığı içermeyen, sorunsuz veritabanı
tabloları standartlarına uyarak veritabanı tasarım işlemi, belleğin verimli kullanılması, veri bütünlüğü
için uygun tablo özellikleri ve işletim sistemi ile uyumlu çalışan veritabanı, ilişkisel veritabanı, SQL
(Structured Query Language-Yapısal Sorgulama Dili) ve DML (Data Manipulation Language) sorguları,
veri tabanı sunucusunda, kullanıcı ve yetkilerini tanımlama, görünüm oluşturma, tetikleyici
oluşturma, alt program oluşturma, transaction işlemleri yapma ve indeksler oluşturma
2
Dersin Hedefleri
1- Veritabanı ihtiyaçlarını analiz etmek.
2-
Normalizasyon (Kuralları) yapabilmek.
3- Veritabanı araçlarının kurulumunu yapmak.
4- Tablo oluşturmak ve özelliklerini belirlemek.
5- Sorgu oluşturmak ve çeşitlerini kullanmak.
6- İlişkili tablolar ile sorgu hazırlamak, DML sorguları kullanmak.
7- Kullanıcı, görünüm, tetikleyici, alt program.
8- İndeks sorguları yazmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Veritabanı Tasarlamak.
2- Veritabanını Oluşturmak.
3- Veritabanında Sorgulama Yapmak.
4- Veritabanı Yönetim Fonksiyonlarını Kullanmak.
Dersin İş Yükü Tablosu
Tanım
Sayısı
Ders Süresi
Sınıf Dışı Faaliyet
Ara Sınav
Ödevler
Laboratuar
Proje
Atölye
Seminer
Arazi Çalışması
Yarıyıl sonu Sınavı
16
16
1
1
0
0
0
0
0
1
3
Saat
4
4
1
8
0
0
0
0
0
1
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
İş Yükü
64
64
1
8
0
0
0
0
0
1
138
5
Dersin Ölçme Değerlendirme Biçimi
Dönem İçi Çalışmaları
Sayısı
Ara Sınav
Diğer Dönem İçi sınav
Ödevler
1
0
1
Katkı Yüzdesi
Toplam
Dönem İçi Çalışmaların Başarıya Katkı Yüzdesi
Yarıyıl Sınavını Başarıya Katkı Yüzdesi
Toplam
30
0
10
40
40
60
100
Dersin Kaynakları
Kitap :
1- Veri Tabanı - Yönetim Sistemleri ve SQL/PL-SQL/T-SQL, ALAKOÇ BURMA Zehra
Diğer :
2- Blog : muratok.wordpress.com “Ders .Pdf dokümanları ve videoları”
Ders ile ilgili düşünce görüş ve sorularınızı blog adresime http://muratok.wordpress.com yazabilir
yada mailto:[email protected] posta adresine posta gönderebilirsiniz.
Kaynakça
http://elbistanbp.ksu.edu.tr/bolumdersayrinti.aspx?DersID=556
4
Download