Veri Tabanı Uygulamaları - Enformatik Bölüm Başkanlığı

advertisement
Akdeniz Üniversitesi
F. Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Veri Tabanı Uygulamaları
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (x)
Dersin Türü
Zorunlu ( )
Seçmeli (X)
Kuramsal Saat
2
Uygulama Saat
0
Ön Lisans (x)
Lisans (x)
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
İkinci Örgün Öğretim (x)
Uzaktan Öğretim(x)
Dersin Alan Kodu
ENF
Ders Kodu
Toplam Saat
2
Yarıyılı
Güz-Bahar-Yaz
113
Ulusal Kredi
2
AKTS Kredi
Dersin Amacı
Veritabanının temel kavramlarını, varlık-ilişki modeli, ilişkisel veri modelinin esasları, ilişkisel veritabanı tasarımı, normalizasyon ve türleri, ilişkisel
cebir ve temel kavramlarını öğretmektir. Ayrıca, veritabanı tasarımı öğrenilerek, veritabanı uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özet İçeriği
Veritabanı, veritabanı tasarımı ve uygulamaları
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Veritabanı modeli tasarlayabilmek.
2. Veritabanı tasarımı üzerine iyileştirme (normalizasyon) yapabilmek.
3. SQL dili ile veritabanı tasarım ve sorgulama işlemlerini yapabilmek.
4. Bir veritabanı yönetim sistemini etkin kullanabilmek
Dersin Koordinatörü
Öğr.Gör.Evren SEZGİN
Dersin Öğretim Elemanı
Bölüm öğretim elemanları
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(x) Sözel Anlatım
( ) Tartışma
(x) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
(x) Bilgisayar Destekli
(x) Laboratuvar
(x) Gösterip yaptırma
( ) ………………….
1. Database systems, design, implementation and management (7 edition, Thomson), Peter Rob and Carlos Coronel.)
2. Yazılımcılar için SQL Server 2005 ve Veritabanı Programlama(1.baskı, Seçkin Yayınevi), Yaşar Gözüdeli).
3. Veri Tabanı Sistemleri (2.baskı,Alfa Yayınları), Dr.Yalçın ÖZKAN.
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(x) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Ölçme ve Değerlendirme
( ) Bağıl Değerlendirme
Araçlar
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer (………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
Sayı
15
Oran
% 10
1
% 25
1
% 15
1
% 50
% 100
Akdeniz Üniversitesi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Veri Tabanı Temel Kavramları
Varlık-İlişki Modeli
İlişkisel Veri Tabanı Kavramı
Veri Tabanında Aritmetik İşlemler
SQL Yapısal Sorgulama Dili
Veri Sınırlama İşlemleri
SQL Fonksiyon Kavramı
Ara sınav
Veri Gruplama Kavramı ve Analizi
SQL’de Çoklu Tablolar Kavramı
SQL’de Karmaşık Sorgular
Tabloya Satır Ekleme-Silme İşlemleri
Veri Tabanı Nesneleri
Sunucu – Kullanıcı İlişkileri
Trigger ve store prosedür oluşturma
Program Yeterlilikleri
PY 1 Temel bilgi teknolojileri konusunda temel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY 2 Donanım ve yazılım çözümlerinin
tasarımı ve geliştirilmesi konusunda
bilgilere sahiptir.
PY 3 Tanımlanan bilgi teknolojisi kullanımı problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
PY 4 Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
PY 5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
PY 6 Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak geliştirdiği yazılı ve görsel
materyaller yardımıyla iletişim kurar.
PY 7 Algoritmik düşünme ve planlama
yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
PY 8 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
taşır, bilişim uygulamalarında mesleki
etiğin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. Bilgi güvenliği konusunda
gerekli tedbirleri alabilir.
Ön Hazırlık
Veritabanı yazılımının kurulumu
Dersin Öğrenme Çıktıları
04
05
06
07
08
09
01
02
03
4
4
4
12
3
3
4
10
3
3
4
3
5
2
5
1
1
3
10
Toplam
13
5
3
4
10
3
5
8
5
2
15
3
4
Download