KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
BIL-305
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
БЕРИЛИШТЕРДИ БАШКАРУУ
СИСТЕМАЛАРЫ I
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 5
1+2
2
3
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
Ders Veren
Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
Ders Dili
Kırgızca
Yardımcılar
-
Derslik
-
Dersin Amacı
Veritabanı teknolojisinin modern yönleri ile aşinalık. Teknoloji istemci / sunucu mimarisi ile pratik
beceriler
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Г.Гарсия–Молина, Дж. Ульман, Дж. Уидом, Системы баз данных, Вильямс, 2004г.
Kitap
2 М. Грабер. SQL, M.: Лори, 2007
Kitap
3 Спирли, Корпоративные хранилища данных. Том 1.Планирование, разработка, реализация,
"Вильямс", 2001
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Temel modeller veritabanına öğrencilere tanıtır. Tasarım aşamaları ve yöntemleri. SQL temelleri. Ilişkisel veri
tabanları inşa yöntemleri. Sorguları Yapısı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Veritabanına giriş. Temel kavramlar ve özellikleri
2. Hafta
Veritabanı Yönetim Sistemleri
3. Hafta
Çok kullanıcılı veritabanlarında mimari çözümler
4. Hafta
Veritabanı tasarımı temel aşamaları
5. Hafta
Kavramsal tasarımının ilk adımı
6. Hafta
Kavramsal tasarım ikinci adımı. Veri modeli
7. Hafta
Ilişkisel modelin resmileştirilmesi
8. Hafta
Resmi aparat kullanılarak ilişkisel şemalara Optimizasyonu
9. Hafta
Fiziksel veri modeli (İç seviyesi)
10. Hafta
Modern veritabanı yönetim sistemlerinin yapısı. Örneğin, Microsoft SQL Server 2008
11. Hafta
Yazılım Veritabanı Yönetim Sistemleri
12. Hafta
SQL deyimleri
13. Hafta
Interactive SQL
14. Hafta
SQL uygulamalarını kullanma
15. Hafta
Veritabanlarının geliştirme yolları
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
2
30
40
Ödevler
1
10
Final
1
60
60
Download