Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri

advertisement
Veritabanı Tasarımı
Dr. İhsan Tolga Medeni, ODTÜ Bilişim Sistemleri
PhD, METU, Information Systems
Bahar 2014,YDU
Database Design
İhsan Tolga Medeni
PhD, METU, Information Systems
Spring 2014,NEU
Veritabanı Nedir?
VT nedir?
Veritabanı Yönetim Sistemi(VTYS) Nedir
Veri Modeli Nedir?
• Gerçek dünya verilerini kavramsal ve mantıksal seviyede düzenlemek için
kullanılan yapı ve kavramlar bütünü olarak tanımlanır. Bu sayede veriler arası
ilişkileri ve veritabanının uyacağı kısıtlamaları tanımlanabilir
• E-R modeli, (E)ER, UML
ilişkisel model (RM), Object Model, Object-relational model, XML
Genel Veritabanı tasarımı:
kavramsal tasarım
mantıksal düzenleme, varlık ve bağıntıların belirlenmesi
veri tipleri, değer aralığı, uzunluk belirlenmesi
veri bütünlüğü kısıtlamalarının belirlenmesi
fiziksel tasarım tercihleri
kullanıcıların belirlenmesi ve güvenlik ayarları
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards