VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ ÖDEV BİLDİRİMİ Bu

advertisement
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ
ÖDEV BİLDİRİMİ
Bu ödev, Veritabanı Yönetim Sistemleri dersinde teorik ve pratik olarak öğrenilen bilgilerin, bir
gerçek dünya problemini çözmek için uygulanmasını amaçlar. Ödevde gruplar bir gerçek dünya
problemi seçecek bunun uygulamasını gerçekleştireceklerdir.
Ödevle ilgili şartlar şu şekildedir:
1. Proje, bir gerçek dünya probleminin çözümünü hedefleyecektir. Proje konusunun tercihinde
öğrenciler özgürdür. Her proje grubu kendi proje konusunu belirler.
2. Proje 3 aşamada gerçekleştirilir. Her bir aşama, proje sunumunda gösterilerek teslim edilir ve
ayrı ayrı puanlandırılır. Bu aşamalar şu şekildedir:
Problemin anlatıldığı senaryo ve varlık ilişki diyagramı
Veritabanı gerçeklemesi
Uygulama programı ve arayüzü
3. Proje grupları en az 3, en fazla 6 kişiden oluşur.
4. Öğrenciler, dersi almış oldukları şubedeki öğrenciler ile takım oluştururlar. Zorunlu
hallerde kendi şubeleri dışından takım oluşturmak durumunda kalan öğrenciler dersin öğretim
elemanından onay almalıdırlar.
5. Projeler, öğretim dönemin son iki haftası, grup üyelerinin bulunduğu şubenin (eğer farklı
şubeler söz konusu ise grup üyeleri içerisindeki en düşük numaralı üyenin şubesinin) ilk ders
saatinde, tüm grup üyelerinin katılımı ile sunulur.
6. Proje teslimi, sunum sınavı şeklinde gerçekleştirilir. Proje tesliminde tüm grup üyelerinin
bizzat bulunması gereklidir. Sunum sınavında yer almayan grup üyesi/üyelerinin ödevi
başarısız sayılır. Sunum yapacak olan öğrenci öğretim elemanı tarafından rastgele seçilir.
7. Projenin, senaryosu, varlık ilişki diyagramı, veritabanı şemaları ve ekran görüntüleri
kullanılarak oluşturulan bir dokümantasyonu, kaynak kodları ve var ise çalıştırılabilir dosaysı bir
cd içerisine kopyalanarak, sunum zamanında teslim edilir.
8. Projeler, tamamlandığı takdirde dönem sonu beklenmeden de öğretim elemanı ile temasa
geçilerek teslim edilebilir.
9. Öğrenciler, uygulama türü (masaüstü, web vb.), programlama dili ve platformu (java, c#),
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle vb.)
seçiminde özgürdürler.
10. Her proje grubu, ekte yer alan proje bildirim formunu doldurarak 20.10.2012 günü saat
17:00'ye kadar ilgili şubenin öğretim elemanına teslim etmelidir. Belirtilen zamana kadar proje
bildirim formunu teslim etmeyen öğrenciler/gruplar ödevden başarısız sayılır.
Proje ayrıntıları ve istekleri özetle şu şekildedir:
1. Bir gerçek dünya probleminin seçilmesi ve ihtiyacın belirlenmesi
2. Varlık-ilişki veri modelinin çıkarılması
3. Veri modelinden ilişkisel modele geçişin yapılması
4. İlişkilerin normalizasyonu
5. Veritabanı uygulaması
7. Uygulama yazılımı
8. Saklı yordam (stored procedure) ve tetikleyici (trigger) uygulamaları kullanımı
9. Yazılım projesi içerisinde 10-15 adet raporlama sorgusu alınabilmelidir. Sorgulara yazılım
arayüzü aracılığı ile parametre geçişi mümkün olmalıdır. Örneğin sorguda doğrudan yaşı
20'den büyük öğrencilerin getirilmesi yerine, yaş sınırının kullanıcıdan beklenmesi daha uygun
olacaktır.
Download