veri tabanı yönetim sistemleri-ı

advertisement
BİL 108 - Veritabanı Yönetim Sistemleri -I
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2
42
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
14
-
Proje/Alan
Çalışması
-
-
-
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
-
56
4
5
Yok
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Veri tanımı, veri tipleri, varlık, varlıklar arası ilişkiler, veritabanı nesneleri, tablolar ve ilişkiler, veri
kısıtları, tablolara veri girme, güncelleme, silme, index, veritabanı yedekleme, geri yükleme, verileri
seçme, hazır fonksiyonları kullanma, görüntü tablolar, kullanıcı ve grup tanımları ve hakları, Veri
Tabanı Yönetim sistemleri, Access Veri tabanı Yönetim sistemi,SQL
Veri tabanı temel kavramlarının tanıtılması ve Access veri tabanı yönetim sistemi ile uygulana
yapmak.
Organizasyonlar için veri tabanı mimarisinin tasarımını yapabilmek ve yönetimi sağlamaktır
-Access 2000 ile Veti Tabanı Yönetimi/Mithat Uysal/Beta Yayınları-2000
-Access 2000/İhsan Karagülle/Zeydin Pala/Türkmen Kitabevi/2000
-Adım Adım SQL Server2000 Programlama/Rebecca M.Riordan/Arkadaş Yayınları-2001
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
X
30
X
10
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Veritabanı işlemleri ,Varlık, Veri Tipleri
İlişkilendirme, Bütünlük ve indexleme
Normalizasyon kuralları
Microsoft Access ortamı
Access programlamaya giriş
Tablolar ve veri girişleri
Sorgular ve Formlar
Formlar üzerinde işlemler ve fonksiyonlar
Sınav haftası 1
Sınav haftası 2
Raporlama
Kullanıcı ve grup tanımları ve hakları
SQL Server
SQL deyimleri
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards