1.ünite - Fen Okulu

advertisement
8.
FEN
BİLİMLERİ
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
DNA ve Genetik Kod
sınıf
1. Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz.
4. Aşağıda verilen DNA zincirlerindeki boşluklara uygun nükleotidleri yazınız.
a.
a. Hücre bölünmesi esnasında ...................’nın kısalıp
kalınlaşarak bazı proteinlerle kaplanması sonucu
oluşan yapıya kromozom denir.
b. DNA ‘nın görev birimi ................... dır.
c. Hücre bölünmesi sırasında DNA kısalıp kalınlaşarak kromatin iplikleri, kromatin ipliklerin etrafına
protein kılıf sarılmasıyla ....................... lar meydana
gelir.
d. Nükleotidlerin yapısında ............... , organik baz ve
şeker bulunur.
e. Kromozom sayısısı ile canlı gelişmişliği arasında
ilişki .......................
A G
P
A
T
T
D
P
C
P
D
P
G
P
A
G
P
D
D
A
P
C
C
D
P
G
Bu molekülleri kullanarak;
a. Kaç tane Guanin nükleotidi yapılabilir?
.............
b. Kaç tane Sitozin nükleotidi yapılabilir?
.............
c. Kaç tane Adenin nükleotidi yapılabilir?
.............
d. Kaç tane Timin nükleotidi yapılabilir?
.............
3. Yandaki çift zincirli DNA modelinde 1. zincirde kit oplam
fosfat sayısı 27 olduğuna
göre;
a. Toplam organik baz sayısı
.............
b. 2. zincirde bulunan deoksiriboz şekeri sayısı
.............
c. Toplam nükleotid sayısı
.............
d. Bu DNA molekülünün kendini eşleyeceği zaman gerekli olan nükleotid sayısı
.............
C
A
G
G C
T
A
A
A G
G
c.
T
T
C
A
T
G G
A
G
T
A
A
D
P
P
T
G
A
T
A
P
A
b.
ARI Eğitim Koleji / ISPARTA
T
T
A
2. Aşağıda nükleotidlerin yapısında bulunan moleküller verilmiştir.
D
1.ünite
G A
A
d.
G G
T
A
G A
G
T
T
e.
C G
T
G
A
C
DNA
Deoksiribo Nükleik Asit
5. Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olmasına
karar vererek tabloyu doldurunuz.
İfadeler
Nükleotid dizilimlerinde adenin
karşısına herzaman guanin gelir.
Nükleotidlerin yapıtaşları genlerdir.
Genler biraraya gelerek DNA yı
oluşturur.
1. zincir 2. zincir
Mustafa DABAN / Fen Bilimleri Öğretmeni
Anlamlı nükleotid
genleri oluşturur.
dizilimleri
sayfa 1
8.
FEN
BİLİMLERİ
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
DNA ve Genetik Kod
sınıf
6. Aşağıda verilen yapıları basitten karmaşığa doğru
sıralayınız.
Kromozom
1.ünite
8. Aşağıdaki görselde nükleotid içerisindeki bazı yapıları temsil eden malzemeler ve miktarları verilmiştir.
DNA
Mavi bilye = Timin
50 adet
Nükleotid
G
Sarı bilye = Adenin
Düğme = Fosfat
350 adet
Gen
10 adet
Turuncu bilye = Sitozin
D
20 adet
P
yay = Deoksiriboz
250 adet
............
<
............
<
............
<
............
7. Yandaki şekilde DNA eşlenmesi model üzerinde
gösterilmiştir.
Buna göre;
9. Aşağıda verilen DNA eşlenmesi modelinde eksik
olan nükleotidleri yazınız.
Eski DNA
a. DNA eşlenmesi sırasında gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız.
►
►
200 adet
Bu malzemelerin miktarına göre maksimum sayıda yapılabilecek nükleotid sayısını hesaplayınız.
ARI Eğitim Koleji / ISPARTA
Pembe bilye = Guanin
A
C
T
G
A
►
G
C
T
b. DNA kendini ne zaman eşler?
c. Yeni oluşan DNA molekülleri eski DNA molekülüne göre farklılık gösterir mi?
T
C
G
►
Yeni DNA’lar
T
G
G
G
A
A
T
CEVAP ANAHTARI :
goo.gl/BkxMiF
Mustafa DABAN / Fen Bilimleri Öğretmeni
sayfa 1
Download