Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi F5 – Ders Bilgi Formu 1

advertisement
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Sitoloji
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Ön Lisans ( )
Dersin Türü
Zorunlu (+ )
Seçmeli ( )
Teorik Saat
2
Uygulama Saat
Dersin Verildiği Program(lar)
Lisans (+ )
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
4
Ders Kodu
Bİ 201
Toplam Saat
2
Yarıyılı
Güz
1. Biyoloji
2. …
Hücre ve organellerin öğretilmesi. Hücrenin temel
Dersin Amacı
fonksiyonlarının ve görevlerinin anlatılması.
Dersin Özet İçeriği
Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik
ve Ökaryotik Hücreler, Hücrenin Biyokimyasal Yapısı, Biyolojik
Yapıları, Inceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı
Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre Içi
Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler,
Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler
ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve
Çekirdekçik, Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi
Ön Koşullu Dersler
Bİ 201
Önerilen Seçmeli Dersler
Bİ 201
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğretim Elemanı
1. Hücrenin temel fonksiyonlarının ve görevlerinin
anlatılması
1. Doç. Dr. Yücel KOCA
2. Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZMEN
3. …
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
( +) Anlatım (Takrir)
( ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) ………………….
Öğretim Yöntemleri
( ) Deney
( ) Örnek Olay
( +) Bireysel Çalışma
( ) ………………….
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1. Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z. Hücre Biyolojisi. Öğün
Matbaacılık, 4. Baskı. 2000, Ankara
Ölçme ve Değerlendirme
Araçlar
Derse Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Proje Tabanlı Öğrenme
( ) ………………….
( ) ………………….
Sayı
Oran
1
40
1
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
Diğer (………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
F5 – Ders Bilgi Formu
1
60
% 100
2
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Hafta
Ön Hazırlık
Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik
1
2
ve Ökaryotik Hücreler
Hücrenin Biyokimyasal Yapısı
Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı
3
4
5
Birimleri
Hücre Zarı
Hücre Zarındaki Farklılaşmalar
Hücre Içi Zar Sistemi ve
6
7
8
Sitoplazma
Golgi Kompleksi
Mitokondriler
Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve
9
10
11
Glikozomlar
Plastitler ve Kloroplast
Ribozomlar
Ribozomlar
12
13
Protein sentezi
Lizozomlar
Sentriyoller, Çekirdek ve
14
15
Çekirdekçik
Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi
Program Çıktıları
01
02
03
Dersin Öğrenme Çıktıları *
04
05
06
07
08
09
PÇ 01
PÇ 02
PÇ 03
PÇ 04
PÇ 05
PÇ 06
PÇ 07
PÇ 08
3
10
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
PÇ 09
PÇ 10
PÇ 11
PÇ 12
PÇ 13
* - : Katkı Yok, 1: Çok düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Dersin Öğrenme, öğretme ve derğerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
15
2
30
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
1
1
Yarıyıl Sınavı
1
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = Dersin AKTS Kredisi
4
4
Download