calisma-yapragi

advertisement
ÇALIŞMA YAPRAĞI
Bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırmama
yardım eder misiniz?
A. Aşağıdaki tabloda yer alan hücrenin temel kısımları ve organellerinin hangi hücrede
bulunduğunu (X) işareti koyarak gösteriniz.
Hücrenin Temel
Kısımları ve
Organelleri
Hücre Zarı
Sitoplazma
Çekirdek
Hücre Duvarı
Mitokondri
Koful
Kloroplast
Lizozom
Bitki hücresinde
bulunur.
Hayvan hücresinde
bulunur.
Her ikisinde de
bulunur.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutu içinde verilen kelimelerle tamamlayınız.












Mikroskop
Organel
Hücre
Hücre Zarı
Hücre Duvarı
Çekirdek
Kloroplast
Doku
Sistem
Organ
Protein
Mitokondri
1. Mikroskop yardımıyla görülebilen ve canlıları oluşturan en küçük yapı birimine
.................... denir.
2. Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında bir de .................... bulunur.
3. .................... hücreyi yönetir. İçinde canlıların kalıtsal özelliklerini taşır.
4. Hücrenin sitoplazmasında yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara .................... denir.
5. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle
.................... oluşur.
6. .................... canlı ,esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
7. Dokuların bir araya gelmesiyle .................... oluşur.
8. Fotosentez .................... organelinde gerçekleşir.
9. Hücreleri inceleyebilmek için görüntüsünün büyütülmesini sağlayan araca ....................
denir.
10. Organların bir araya gelmesiyle .................... oluşur.
C. Aşağıdaki kanallarda verilen bilim insanlarının hangisi şişe mantarlarını mikroskopta
inceleyerek hücreyi keşfetmiştir.
Cevap:
D. Aşağıdaki 5 parçalı hedef tahtasında hücreden organizmanın oluşumu sırasında bir
yanlışlık yapılmıştır. Ali oku kaç numaralı kısma atarsa bu yanlışı bulmuş olur?
Cevap :
Download