1 Metni Kaydır Hücre içeriğini birden çok satırda görüntüleyerek

advertisement
EXCEL PROGRAMINDA BULUNAN BAZI SİMGELER VE GÖREVLERİ
Metni Kaydır
Hücreleri Birleştir
Metin Yönlendirme
Filtreleme
Büyükten Küçüğe Sıralama
Küçükten Büyüğe Sıralama
Hücre içeriğini birden çok satırda görüntüleyerek hücrenin içeriğinin
tamamının görünmesini sağlar.
Birden çok hücreyi birleştirerek tek hücre olarak kullanılmasını sağlar.
Kullanılışı: Birleştirilmek istenen hücreler seçilir ve sonra bu simgeye
tıklanır.
Hücre içerisinde yazıyı farklı açılarla yazılmasını sağlar.
Aşağı –Yukarı - Dikey – Çapraz yazı yazma seçenekleri vardır. Yazı açısı
isteğe göre de ayarlanabilir.
Hücreleri Biçimlendir Seçeneği İle;
Seçili hücrelerin yatay ve dikey hizalama seçeneğini değiştirebilir ve metin
yönlendirme açısını kolayca değiştirebiliriz.
Excel verileri içinde belirlenen kriterlere göre bilgilerin filtrelenmesini,
seçilmesini sağlar.
Seçili hücrenin bulunduğu sütundaki verilerin büyükten küçüğe
sıralanmasını sağlar. Diğer hücrelerdeki veriler de bu sıralamaya bağlı
olarak değişir.
Seçili hücrenin bulunduğu sütundaki verilerin küçükten büyüğe
sıralanmasını sağlar. Diğer hücrelerdeki veriler de bu sıralamaya bağlı
olarak değişir.
1
Download