öss biyoloji genel tekrar testi-3

advertisement
ÖSS BİYOLOJİ GENEL TEKRAR TESTİ-3
1. I. Sinapsis olayı
II. Kromatid oluşumu
III. Bölünme sonucu oluşan yavru hücre sayısı
IV. Oluşan yavru hücrelerin kromozon sayıları
V. Krossing-over olayı
Yukarıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz bölünmenin ortak özelikleridir ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.
I. Plazmoliz
II. Osmotik basınç
III. Deplazmoliz
IV. Difüzyon
V. Ekzositoz
Yukarıdaki olaylardan hangisi hayvan hücrelerinde Hemolize neden olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3. Hücre sitoplazmasında fazla miktarda su üretim gözlenirse aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleştiği kabul edilir?
A) Proteinlerin sindirimi
B) Nişasta hidrolizi
C) Oksijensiz solunum
D) Fotosentez
E) Glikojen sentezi
4.
I. Kromozomları taşır
II. Hücrenin büyümesini denetler
III. Hücrenin hayatsal faaliyetlerini denetler
IV. Hücrenin Glikojen sentezi ve depo fonksiyonunu gerçekleştirir
V. Hücrenin bölünmesini denetler
Yukarıdakilerden hangisi hücre çekirdeğinin görevi değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
5.Hipotez yeni gerçeklerle destekleniyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Veri
B) Kanun
C) Gerçek
D) Tahmin
E) Teori
6.
I. Hipotez
II. Deney
III. Tahmin
IV. Veri
Bilimsel problemin çözümünde izlenen yolun doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir.
A) IV – III – I – II
B) III – II-I-IV
C) IV-I-III-II
D) III-IV-I-II
E) II-IV-I-III
7. Yağlar aşağıdaki çözücülerden hangisinde en az çözünür ya da hiç çözünmez ?
A) Su
B) Aseton
C) Alkol
D) Eter
E) Kloroform,
8. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin ikisinde bulunur?
A) Klorofil
B) Hücre zarı
C) Büyük Koful
D) Hücre duvarı
E) Plastid
9. Havuç bitkisinin kökünde;
I. Kloroplast
II. Kromoplast
III. Lökoplast
plastidlerden hangileri bulunur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
10. Hücrede meydana gelen tüm tepkimelere ne ad verilir?
A) Anabolizma
B) Katabolizma
C) Özümleme
D) Metabolizma
E) Yadımlama
11. Lizozom organellerinin parçalanmasıyla hücrenin kendi kendini sindirmesi olayına ne ad
verilir ?
A) Hidroliz
B) Fagositoz
C) Otoliz
D) Akrozom
E) Fotoliz
12. Bir hücre mikroskopla inceleniyor. Hangi organel çiftine beraber rastlanmaz?
A) Mitokondri-Koful
B) Lizozom-Kloroplast
C) Sentrozom-Lizozom
D) Mitokondri-Kloroplast
E) Ribozom-Lizozom
13.
I. Kromozom
II. Sentrozom
III. Mitokondri
IV. Çekirdek
Hücrede bulunan yukarıdaki yapılardan hangisi veya hangileri bölünerek çoğalması hücre
bölünmesiyle ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I-II ve IV
14.Ürettiği maddeyi yine kendisi depolayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ribozom
B) Lizozom
C) Kloroplast
D) Mitokondri
E) Golgi aygıtı
15. Suda çözünmüş maddelerin yarı geçirgen zardan geçişine ne denir?
A) Osmoz
B) Deplazmoliz
C) Difüzyon
D) Tugor
E) Plazmoliz
16. Azot bakımında fakir toprağı zenginleştirmek için hangi bitki ekilmelidir?
A) Pancar
B) Buğday
C) Bakla
D) Lahana
E) Şeker kamışı
Download