Medikal Biyoloji

advertisement
Bölüm
Veteriner Fakültesi
Ders Kodu
Ders Adı
MEB101
Medikal Biyoloji
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu
Durumu
Yok
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Teorik
Uygulama
Öğretim Yılı
2014-2015
Dönem / Yıl
Güz / 1.Sınıf
Laboratuar
Tarih
30/06/2015
AKTS Kredisi
1
Sunum
Proje / Alan
Çalışması
1
1
Doç.Dr.Ali
BAYRAKDAR
[email protected] Dahili : 4035
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı Arş.Gör.Mehmet Hanifi YALÇIN [email protected] Dahili: 4034
Ders İçeriği
Medikal Biyolojiye giriş, hücre bilimi, hücrenin yapısı, hücre zarındaki taşınma
olayları, hücre metabolizması, hücre uyarı sistemleri, hücre bölünmesi ve yaşlanması,
canlılarda üreme, dokulara giriş, organ sistemleri.
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Biyolojinin alt dalları ve canlıların özellikleri, hücrenin tanımlanması
Hücrelerin özellikleri, stoplazma, nucleus
Hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı
Hücre zarındaki taşınma olayları
Hücre metabolizması
Hücre uyarı sistemleri
Hücre bölünmesi ve yaşlanması
ARASINAV
Canlılarda üreme tipleri
Embriyonal gelişme
Yumurta tipleri ve segmentasyon
Dokuların genel özellikleri
Organ sistemleri
Organ sistemleri
MAZERET SINAVI
Ders Kitapları
/ Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
1. Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı: Prof.Dr. Ayşe Başaran
1. Temel Histoloji: Prof.Dr. Aytekin Özer
2. Temel Histoloji: Junqueira & Carneiro
3. Genel Zooloji: Prof. Dr. Jülide Tanyolaç ve Prof. Dr. Turgut Tanyolaç
Değerlendirme
Ölçütleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Hakkında
İçerik
Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Dersin
Hedefleri
Dersin İşleniş
Biçimi
Adet
1
1
Adet
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Yüzde (%)
40
60
Teorik sınav notu esas alınacaktır.
Sağlık Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
100
-
Canlıyı oluşturan hücrenin biyolojik özellikleri hakkında temel bilgi birikiminin
oluşmasını sağlamak.
1. Hücrelerin biyolojik özellikleri ile ilgili temel bilgileri pekiştirmek.
2. Öğrencileri temel bilimler ile ilgili diğer derslere hazırlamak.
Teorik dersler PPT destekli anlatılacaktır.
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
3
1
2
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Doç.Dr. Ali BAYRAKDAR
Hazırlanma Tarihi:
Download