Bahar Dili Türkçe Düzeyi Lisans Türü Zorunlu Kategorisi Temel

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MBG208 / HÜCRE BİYOLOJİ II
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
2/ Bahar
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Temel bilimler
Teori
Uygulama
3
3
0
Yüz yüze
Yok
Doç.Dr.Hasan Türkez
Yok
Laboratuar
0
Gündüz: Pazartesi:9-12 / Gece: Salı:17-20
Dersin Alt Limit Değeri
35
Dönem Sonu Sınavı Barajı
40
ETKİNLİK
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin Amacı
AKTS Kredisi
4
Adet
Yüzde (%)
Ara Sınav
1
20
Kısa Süreli Sınavlar
-
-
Ödevler
4
20
Dönem Ödevi/Projesi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Hücrenin bileşenlerinin, organik ve inorganik yapısının öğrenilmesi
Öğrenim Çıktıları
Hücre biliminin tarihcesi, Hücre teorisi, Hücrenin genel yapısı, kimyasal bileşimi,
Hücre zarı, Hücre organelleri, Hücre bölünmesi, Sitoplazmik iplikler, Hücre zarı
yapısı
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
Konular
1
Tarihçe
2
Ölçme Birimleri
3
Hücrenin Genel Yapısı
4
Hücrenin Kimyasal Yapısı
5
Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri
6
Hücre Zarı
7
Hücre İçi Zar Sistemi ve Sitoplazması
8
Golgi
9
Mitokondri
10
Plastitler ve Kloroplast
11
Ribozomlar
12
Lizozom
13
Sentriyol
14
Çekirdek
Ders Kitapları
ve/veya
Karol S., Ayvalı, C., Suludere, Z. 2000. Hücre Biyolojisi. Öğün matbacılık
yayınları, 4. Baskı
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Cooper, G. M. 1997.The Cell. Dana-Farber Cancer Institute Harvard Medical
School. Oxford University Press,Darnell J., Lodish C., Baltimore D. 1990.
Moleculer Cell Biology. Scientific American Books. Inc. Bilge M. 1988. Hücre
Bilimi. 2. Baskı İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayınları No:2461
Dokümanlar
-
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Katkı
Yaptığı
Prog.Y
Ders Öğrenim Çıktısı
a
Katkı
Düzeyi b
1
2
3
4
Ö.Y. c
5
1
Hücrenin Genel Yapısını tanımlayabilir.
1, 4
2
Hücrenin Kimyasal Yapısını anlatabilir.
1, 2
3
Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimlerini ifade edebilir.
1, 2, 12
x
1,3
Hücre Zarnı tanımlayabilir.
1, 4, 5,
12
x
1,3
4
5
Hücre organellerini tanımlayabilir
1, 5, 10,
12
x
x
1,3
1,3
x
3
6
b
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek
5: Mükemmel)
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer / Sunum )
c
PY.
No
a Program
1-
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
2-
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilme
3-
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
4-
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması
yapabilme
5-
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
6-
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
7-
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel sorumluluk
farkındalığı kazanabilme
8-
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak
sorgulayabilme
9-
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
Yeterlilikleri
10-
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif
olarak rol alabilme
11-
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme bilme
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme
13
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
14
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim
kurabilme
Download