lisans eğitim proğramı tablosu

advertisement
LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :
Doğrusal Cebir I
Teori
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar.
Proje/Alan Ödev
Çalışması
0
0
0
Uygulama.
56
Fakülte/Y.O/: Fen-Edebiyat Fakültesi
Program Adı : Matematik
Kodu :
MAT2103
28
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
156
Toplam
T+U+L=
Kredi
240
5
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Krediler
AKTS
Kredisi
8
Türkçe
Dili
3
Temel Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Vektör uzayları, lineer dönüşümler, matrisler ve iç çarpım uzayları ile ilgili temel tanım ve teoremleri
vermektir.

Vektör uzay tanımını yapar ve sonlu boyutlu vektör uzayların özelliklerini anlar.

Vektör uzayları ile ilgili temel teoremleri ispatlar.

Verilen bir fonksiyonun lineer dönüşüm olup olmadığına karar verir.

Bir lineer dönüşümü matris formunda yazar ve bir lineer dönüşümün 1-1, örten ve izomorfizma
olup olmadığına karar verir.

Matris işlemlerini yapar (toplama, çarpma, ters matris,…).

Matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerini çözer.

İç çarpım uzaylarının özelliklerini listeler.

Gramm-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi ile bir ortogonal taban inşa eder.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar


C. Koç, Topics in Linear Algebra, METU, (1996).
G. Güngöroğlu ve A. Harmancı, Lineer Cebir Dersleri, Ankara, (2000).
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Vektör uzayları, alt vektör uzayları
Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık
Bir vektör uzayının boyutu
Alt vektör uzaylarının toplamı
Lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün rankı
Matrisler
Lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki
Bir matrisin rankı
Matrislerin satırca denkliği
Lineer denklem sistemleri
İç çarpım uzayları
Lineer izometri
Ortogonal tümleyen
Gramm-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi
Doç. Dr. Fırat ATEŞ
Elektronik Posta
[email protected]
Web Adresi
http://matematik.balikesir.edu.tr/
1
Yüzde (%)
2
Download