ADI SOYADI:………………………… SINIFI

advertisement
2014 –2015 AKŞEHİR SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 1.
ADI SOYADI:…………………………
SINIFI:……..
NO:………….
PUAN:………
1- Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (3x10: 30 puan)
(lokma, komşusunun , nefret ,Ahlak, Kur’an ,namaz ,ahlakı , gül, ailesine, cennete, israf, cimrilik, namaz,
mezhep, Şafii. rahmet, sonuncusudur, Merhamet, iyilik- kötülük, adalet, )
1-“Onlar, harcadıklarında ne……………… ne de ……………..edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli
bir harcamadır. ” Furkân suresi, 67. ayet.
2- ““Beni …………kılarken gördüğünüz şekilde …………..kılınız.” Buharî, Ezan, 18.
3- “Ben güzel ………………tamamlamak için gönderildim."
4-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da…………………………..
hayırlı olandır.” Ebu Davut, Sünnet, 15.
5-“Muhammed, sizden herhangi birinin babası değil; fakat Allah’ın Resulü ve nebilerin……………………...” Ahzâb
suresi, 40. ayet.
6- Acımak, lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak, iyilik yapmak, koruyup kollamak, ilgi
ve şefkat göstermeğe ……………………denir.
7- Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin………………………, .ettirmeyin.” Müslim, Cihad, 6.
8-Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere
…………..………denir.
9- “( Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ………………. üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)
10- “( Resulüm!) biz seni âlemlere ancak ……………………. olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.)
2- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını
“Y” ile işaretleyiniz. 2x5:10 puan
5- Hz Muhammed
açıklayınız? 10 puan
(sav)’in
güvenilirliğini
kısaca
(…) Kültürümüzde gül Hz. Muhammed’in sembolüdür.
(…) Peygamberimizin soyu, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile
devam etmiştir.
(…) Allah, meleklerden peygamber gönderseydi daha çok
insan dine inanırdı.
(…) Peygamberimiz güçlü olduğunda düşmanlarına karşı
hiç müsamahalı davranmazdı.
(…) Peygamberimiz, çocukları çok severdi.
3- İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının
(mezheplerin) ortaya çıkış sebeplerini açıklayınız. 20
puan
6-Muhkem ve Müteşabih ayet nedir açıklayınız. 10 puan
4-- Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane
özelliğini yazınız?10 puan
7-“Hz. Muhammed’in ahlakı Kur’an’dı.” sözünden ne
anlıyorsunuz? Açıklayınız10 puan.
2014 –2015 AKŞEHİR SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 1.
Download