Deney 3 EKG Kalibrasyon - Erciyes Üniversitesi | Biyomedikal

advertisement
TC
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI
DENEY NO:3 EKG TESTİ
EKG Testi
EKG cihazlarına hasta simülatörü bağlanarak hasta simülatöründen verilen değerlerin EKG
cihazı tarafından ne derece takip edilebildiğine bakılarak EKG cihazının kalibrasyon testi
yapılır. Hasta simülatörü ile yetişkin ve çocuk olmak üzere iki hasta sınıfında kalp atım hızı
kontrolü yapılır. Hasta simülatörü
cihazımıza çeşitli değerler ürettirerek hasta gibi
davranmasını sağlarız. EKG kalibrasyon testinde dört ölçüm üzerinde durulacaktır:
1.
2.
3.
4.
Duyarlılık Testi
1 mv Darbe İşareti Testi
Hasta Simülatörü Duyarlılığı
Kağıt Hızı Testi
Multiparametre(Hasta) Simülatör
Fluke Biomedical MPS450 çok parametreli bir hasta simülasyon cihazıdır. İlgili bağlantıların
yapılabildiği her türlü cihaza ayarlanan değerler için simülasyon yapabilir.
Şekil 3.1 FlukeMPS450 – Multiparametre Hasta Simülatörü
RA yada R
LA yada L
RL yada N
LL yada F
V1, V2, V3, V4, V5, ve V6
C1, C2, C3, C4, C5, ve C6
Sağ kol
Sol kol
Sağ bacak (referans yada toprak)
Sol bacak
Göğüs derivasyonları (U.S. ve Kanada )
Göğüs derivasyonları (Uluslararası)
Tablo 3.1 Derivasyon türleri
1
2
3
MPS450 üzerindeki tuşların fonksiyonları
NSR
RESP
BP
4
5
ARRHY
PERF
6
7
8
9
PACE
TEMP
CO
MORE
0
SETUP
Mode
View
Esc
Kalp atış hızı ve genliği ayarlar
Solunum hızı ve genliğini ayarlar.
Tüm kan basıncı kanallarını sıfırlar, statik basınç
seviyelerini ayarlar.
Çeşitli tiplerde aritmi simülasyonları yapar.
EKG performans dalgaları üretir ve bunların
genliğini ayarlar.
Pacemaker dalga formunu ayarlar.
Vücut sıcaklığını ayarlar.
Kardiyak çıkış testini simüle eder.
EKG artefaktlarını simüle eder, fetal kalp hızını
ayarlar.
Seçilen parametreler için hassasiyet, empedans
gibi değerlerin ayarlanmasını sağlar.
Menü kontrolü yada nümerik kontrol modları
arasında geçiş yapar.
Ayarlanan geçerli parametre değerlerini gösterir.
Önceki menüye dönülmesini sağlar.
Tablo 3.2 MPS450 Hasta Simülatörü fonksiyon tuşları
Şekil 3.2 EKG Cihazı
MPS450 Açılışı
Power-on/off key( yeşil düğme sağ alt köşe) 3 saniye sonra aşağıdaki ekran görülecek
Şekil 3.3 Hasta Simülatörü açıldığında görülecek ekran
Kalibrasyon İşleminin Yapılması
1. Kalibrasyon yapılacak cihaz fiziksel kontrolden geçirilir.
2. Elektriksel güvenlik testinden geçmiş olan cihaz kalibrasyona alınır.
3. Duyarlılık testi için EKG cihazının elektrotları simülatörün yanındaki bölmeye hasta
simülatöründe seçilen derivasyona uygun olarak şekildeki gibi bağlanır.
Şekil 3.4 EKG kablolarının Hasta simülatörüne bağlantısının yapılması
4. Duyarlılık testi için hasta simülatöründen 80 BPM 1 mv’luk bir işaret verilir. EKG
cihazında SENSE (duyarlılık) tuşu yardımıyla duyarlılık 0.25’e getirilip çıktı alınır.
Daha sonra 0.5 için bir çıktı alınır. Burada bilinmesi gereken sense değeri ne kadar
düşük olursa hata oranı o kadar büyümektedir. Aldığımız işaretin çıktısında 1 mv
gözlemleyip gözlemleyemediğimize bakarak duyarlılık testini yapmış oluruz.
5. 1 mV darbe işareti testi için hasta simülatör cihazından PERF tuşuna basılır. 2 Hz 1
mv’luk bir kare dalga uygulanır.
Şekil 3.5 Simülatörden 2 Hz 1 mV kare dalga uygulanması ve elde edilen çıktı
6. Hasta simülatörü duyarlılığı testi için kalibratör üzerinden çeşitli genlik değerinde
işaretler EKG cihazına uygulanarak EKG kağıt çıktısı üzerindeki değerler okunup
kaydedilir ve hata hesaplanır.
Şekil 3.6 Simülatörden 2 Hz 0.1 mV kare dalga uygulanması ve elde edilen çıktı
7. Kağıt hızı testi için EKG cihazındaki MENÜ tuşu yardımıyla kağıt hızı değiştirilebilir.
50 mm/sn ve 25 mm/sn olmak üzere iki değer mevcuttur. Kağıt hızı 25 mm/sn olarak
ayarlanır. Hasta simülatörü üzerinden 2 Hz 1 mv değerinde bir üçgen dalga gönderilir.
Elde edilen çıktı üzerinden işaretin periyodu bulunur. Periyot yardımıyla frekansı
hesaplanır. Verdiğimiz frekans ile elde ettiğimiz frekans değerleri karşılaştırılarak hata
varsa tespit edilir.
Şekil 3.7 Kağıt hızı sırasıyla 25 mm/sn ve 50 mm/sn olduğunda elde edilen çıktılar
8. Test işlemi bittikten sonra EKG cihazının bağlantı elamanları çıkartılır.
Biyomedikal Bakım-Onarım ve Kalibrasyon
Laboratuvarı Deney Raporu
Adı Soyadı:
Deney No:
Deneyin Adı:
Deney Amacı:
Duyarlılık Kalibrasyonu [Hata payı +/-%5]
EKG cihazından ayarlanan
.........mm/mV
.........mm/mV ;
.........mm/mV ;
.........mm/mV ;
Okunan
Hata
1 mV Darbe İşareti Kalibrasyonu
EKG Cihazından duyarlılık 20 mm/mV ye ayarlanır ve dışarıdan 1mV darbe işareti uygulayarak
kayıt yapılır. Darbe yüksekliği 19-21 mm sınırlarını aşarsa kazanç ayarı düzeltilir.
Doğrusallık [Hata payı +/-%5] (+/-%5 veya % vuru /dak.’ dan hangisi daha büyükse)
Sonuç:
EKG Cihazından Duyarlılık en yüksek seviyeye (mm/mV) ye ayarlanır.
PS-420 den ayarlanan
Okunan (mv)
Hata
.....mV
.....mV ;
.....mV ;
.....mV ;
Kağıt Hızı[+/-%2] 7. Adım uygulanır.
Periyot
.....mm/sn;
.....mm/sn ;
.....mm/sn
.....mm/sn
Değerlendirme :
Hata
Download