temel ekg eğitim semineri program akışı

advertisement
Temel EKG Eğitim Semineri program akışı
1.Bölüm :Temel bilgiler:60 Dakika
1-Maket üzerinde kalbimizi ve küçük dolaşım-büyük dolaşımı tanıyalım.
2-Birinci basamakta kalp hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar yöntemleri:İstirahat EKG’si ve
kardiyak enzimler
3-Hücrenin bazı özellikleri:İstirahatte elektrik yükü,atomun parçalanması ile benzerlik,elektrik iletiminde
doku-sinir farkı,canlı-ölü hücrenin elektrik iletimi,miyokard hücresinin potansiyel uyarı çıkarabilme özelliği ve
bu tahrişe bağlı elektrik deşarjı
4-Dalga hareketi ve yayılması
5-Vektör tanımı
6-Araba hareketinin vektörlerle ifadesi ve dalgalara yansıması
7-Basit bir motopompun yapısı ve kalp ile benzerliği
8-Kalbin lokalizasyonu
9-Kalbin boşlukları ve duvar kalınlıkları
10-Kalbin elektrik akımı ve yolları
11-Elektrik akımının vektöre dönüşmesi
12-Kalp vektörünün gözlenmesi: EKG dalgalarının oluşumu
13-Gözlemci=Derivasyon sayısı ve yerleri
14-Zıt kutuplar arası çekim
15-Acil EKG yorumu (şematik)
16-Tamamlayıcı bilgiler
2.Bölüm:Akut Koroner Sendromlar:60 Dakika
1-Tanım ve Maket üzerinde anteriör duvarda İnfarktüs gelişimi (sunumla birlikte)
2-Diğer duvarlarda AMI
3-Akut koroner sendromun 4 formu
4-Akut Koroner Sendromlarda klinik
5-Akut Miyokard İnfarktüsünün major komplikasyonları
6-Akut Miyokard İnfarktüsünün zaman içinde EKG değişikliği
7-Akut Miyokard İnfarktüsünde ST değişikliğinin sebebi
8-Akut Miyokard İnfarktüsünde patolojik Q dalgasının sebebi
3.Bölüm:Aritmiler:60 Dakika
1-Tanım
2-Normal sinüs ritminin özellikleri
3-Aritmi yapan etmenler
4-İki res. arasındaki benzerlik
5-Anormal doğuş-anormal kalk. aritmileri ve animasyonlu örnekler
6-Anormal iletim-anormal ulaşım aritmileri ve animasyonlu örnekler
7-Aritmilerin sınıflandırılması
4.Bölüm:Tüm konuların özeti mahiyetinde,maketle korele PPT animasyonlu 100 adet çoktan seçmeli
test soru ve cevabı:90 Dakika
Download