Kalp Hastalıkları

advertisement
KALP-DAMAR HASTALIKLARI
(Cardiovascular diseases)
(Kardiyovasküler hastalıklar)
KALP-DAMAR HASTALIKLARI
•
•
•
•
•
Doğumsal (konjenital kalp hastalıkları)
Koroner kalp hastalıkları
Kalp kapak hastalıkları
Mikrobik kalp hastalıkları
Kalp yetmezliği
Kalbin anatomisi ve çalışma sistemi
• Büyük dolaşım
• Küçük dolaşım
Kalp 3 tabakadan oluşur
• Dış zar
• Kas tabakası
• İç zar
(perikard)
(myokard)
(endokard)
Koroner Damarlar
Kalp atımları nasıl mümkün oluyor ?
• Kalp kasının içinde elektriksel bir ileti
sistemi vardır. Kalp kası bu elektrik
sistemi sayesinde sürekli çalışır
• Bu sistemin iki merkezi vardır. Birinde
sorun olursa, diğeri yönetimi ele alır
Koroner Damar Hastalıkları
• Kalbe giden damarların daralması veya
tamamen tıkanmasına bağlı olarak
gelişen durumlar
• Akut (ani) veya kronik (süregen)
olabilirler
Akut Myokard İnfarktüsü
• Kalp kası hücrelerinin oksijensiz
kalmalarına bağlı ağrı
• Dolaşım bozukluğu (iskemi) devam
ederse kalp kası hücrelerinin ölümü
• Kalbin ileti sisteminde meydana gelen
bozukluklarına bağlı ciddi kalp ritmi
bozuklukları
Akut Myokard İnfarktüsü
• Şiddetli ağrı
• Bulantı, kusma
• Bilinç bozukluğu
• Tanı (teşhis) ?
Elektrokardiyografi (EKG, elektro)
Elektrokardiyografi (EKG, elektro)
Akut Myokard İnfarktüsü
• Şiddetli ağrı
• EKG bulguları
• Biyokimyasal test yüksekliği (CK-Mb)
Tedavi
• Damar genişletici ilaçlar
• Pıhtının (trombüs) büyümesini önleyen ilaçlar
• Pıhtıyı eriten ilaçlar
• Kalp ritminin takibi (aritmi takibi, aritmiler bazen letal
olabiliyor !)
Eforlu Elektrokardiyografi
Aritmi takibi- Koroner Yoğun Bakım
Kalp kapak hastalıkları
• Darlık veya yetmezlik olabiliyor
• Çocukluk çağında geçirilen eklem romatizması
• İleri yaşlarda görülen kireçlenmeler
• Doğumsal kapak hastalıkları
Ekokardiyografi (eko)
Ekokardiyografi
Ekokardiyografi
ANJİOGRAFİ
ANJİOGRAFİ
Anjiografi
• Anjiografi görüntüleme cihazı
• Damara verilecek opak madde
• Kateterler
• Stentler
Holter cihazları (24 saatlik monitorizasyon)
• Kan basıncı
• EKG
Ekg Holteri
Kardiyoloji Kliniği
•
•
•
•
•
•
•
•
Tansiyon aleti (kan basıncı ölçer)
Steteskop
Elektrokardiyografi cihazı
Ekokardiyografi cihazı
Kan basıncı ve EKG monitörleri
Eforlu EKG sistemi
Koroner Anjiografi Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Tıbbi Terminoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koroner
Perikard
Myokard
Endokard
Akut
Kronik
İnfarktüs
İskemi
Elektrokardiyografi
Ekokardiyografi
Trombüs
Emboli
Monitör
Kateter
Stent
Download