Deney Raporu

advertisement
Deney Raporu
Konu : Dolaşım Fizyolojisi II
Tarih :
Ad Soyad :
Fakülte Numarası :
Öğretim Üyesi :
Uygulama Grubu :
Deney basamakları :
1. Nabız ve nabız alınabilecek noktaların gösterilmesi
2. Kan basıncı ölçümü
a. Ölçüm öncesi hazırlık
b. Tansiyon aletinin yerleştirilmesi
c. Sitolik ve diastolik basınç ölçümü ve normal değerleri
3. Kardiyolojik muayene
i. Dinleme odaklarının bulunması
ii. Kalp seslerinin dinlenmesi
4. Elektrokardiogram (EKG)
a. EKG aletinin kalibrasyonu
b. EKG elektrotlarının bağlanması
c. EKG kaydı ve okunması
d. Kalp hızı ve Kalbin elektriksel ekseninin hesaplanması
1)Elektrokardiyogram terimini tanımlayınız. EKG kaydında kalp işlerliği ile ilgili hangi özellikleri görebileceğimizi
sayınız. EKG aletinin kalibrasyon basamaklarını sıralayınız. (5 puan)
2)Aşağıdaki insan vücudu şemaları üzerinde EKG derivasyonlarını elektrot bağlanma yerleri ve kutuplarıyla birlikte
gösteriniz.(10 puan)
3) Aşağıda kalibrasyonu 25 mm/sn olan bir aletle kaydedilen EKG eğrisinde grafik üzerindeki harflerin
anlamını yazınız, bir kalp dönemini ve dakika kalp frekansını hesaplayınız. (20 puan)
4) Aşağıdaki derivasyonlardan ikisini kullanarak kalp eksenini hesaplayınız. (20 puan) Normal değerler
nedir? Normalin dışındakiler ne anlama gelir?
5) Aşağıdaki şema üzerinde nabız muayenesi yapılabilecek en az iki temel arterin adlarını yazınız. Nabzı
nasıl saydınız ve bulduğunuz değer nedir? Normal değerler nedir? Normal sınırların alt ve üst
değerlerine ne denir? (10 puan)
6) Kan basıncının sistolik ve diyastolik değerini nasıl belirlediğinizi yazınız. Bulduğunuz değeri ve kan
basıncının normal değerini yazınız (10 puan).
7) Muayene yöntemlerinin adlarını yazarak tanımlayınız (10 puan)
8) Kalp seslerinin dinlendiği odakları şekil üzerinde gösteriniz . Hangi odaklardan hangi ses daha iyi
duyulur belirtiniz, kalp seslerinin oluşum mekanizmalarını açıklayınız. (15 puan)
Kan Basıncı Ölçümü İçin Rehber
Hastayı bir sandalyeye oturtun,geçmiş olsun deyin,ne yapacağınızı söyleyin.
Hastanın sağ kolunu basınç alınacak biçimde giysisini çıkarmasını sağlayın.
Kolu bitişik bir masa yada uygun bir yerde destekleyin.
Manşonu dirsekten 3 cm kadar yukarıda kalacak şekilde,kıvrım ve bolluk kalmadan sıkıca
bağlayın.
5. Puarın hava çıkışını puarı sağ elinize alarak kapatın.
6. Stetoskopu boynunuza alarak hazırlayın.
7. Ön dirsek çukurunda A. Brachialis in nabız atışını sol elin işaret orta ve yüzük parmakları ile
saptayın.
8. Nabzın hissedildiği yere stetoskop tamburunu yerleştirin, stetoskopun kulaklıklarını kulaklarınıza
yerleştirin.
9. Puarı ard arda sıkarak tansiyon aletini şişirin, manometrede basıncın en az 150-160 mmHg ye
çıkmasını sağlayın. Bu aşamada nabız sesi duyuyorsanız nabız sesinin kesildiği noktaya kadar
basıncı artırmaya devam edin.
10. Puarın hava çıkış vidasını sağ elinizin baş ve işaret parmaklarıyla gevşeterek açın, havayı
boşaltmaya başlayın
11. Boşaltma sırasında nabız sesinin duyulmaya başladığı noktayı saptayın.
12. Boşaltma işlemini sürdürün, nabız seslerinin aniden zayıfladığı yada kaybolduğu noktayı
saptayın.Gerekirse biraz şişirip boşaltarak değerden tam olarak emin olun.
13. Manşonun havasını puarın vidasını açarak hızla tamamen boşaltın.
14. Stetoskobu kulağınızdan çıkarın,tansiyon aletinin manşonunu açarak çıkartın.
15. Hastanın giyinmesini sağlayın, ölçüm sonucunu bildirin, sonucu dosyaya kaydedin.
16. Aleti kutusuna yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
2. PRATİK -DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ
Bu uygulamalı çalışma sonucunda öğrenciler:
Bilgi düzeyinde:
*Kalp odaklarının isimlerini sayabilmeli, yerlerini gösterebilmelidir.
*Muayene yöntemlerini sayabilmeli ve inspeksiyon, perküsyon, oskültasyon ve
palpasyon terimlerinin anlamını söyleyebilmelidir.
*Periferik arter muayenesinin nerelerden yapıldığını söyleyebilmeli ve nasıl yapıldığını
tanımlayabilmelidir.
*EKG nin oluşum ve kayıt mekanizmasını açıklayabilmeli, derivasyonları sayabilmelidir.
*Arteryel kan basıncını oluşturan faktörleri sayabilmeli, normal değerleri belirtebilmelidir.
Beceri düzeyinde:
*Bütün kalp odaklarından oskültasyonu kurallarına uygun olarak yapabilmeli
*Oskültasyonda 1. ve 2. kalp seslerini ayırdedebilmeli.
*Brakiyal arterden nabız muayenesi yapabilmeli.
*EKG üzerinde
-kalp frekansını hesaplayabilmeli
-aritmiyi tanıyabilmeli
-kalp eksenini hesaplayabilmeli
-derivasyonları tanımlayarak kurallara uygun EKG kaydı yapabilmelidir.
*Arteryel kan bacıncı ölçümünü kurallara uygun olarak yapabilmelidir.
Download