yucele

advertisement
-
YUCELE N AS
NES
1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla
sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.
Hastanemize adım attığınız andan tedavinizin bitimine kadarki süreçte, doktor, hemşire, hastabakıcı tüm
personelimiz bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için yoğun çaba içinde olacaklardır.
f./
~~
Hastanemizin 7500 m2 kapalı alanı, 100 araçlık otoparkı mevcut olup, 50 hasta odasıyla hizmet vermektedir.
Her biri alanının en seçkin uzmanı olan
"BEBEK DOSTLT"
hekimlerimiz tarafından ayakta ve yatarak
tedavi olmanız için gerekli olan her türlü
tıbbi ve sosyal konforlar hastanenin ayrı
ayrı her hizmet biriminde düşünülmüştür.
:
,
Bebek hastalarınayaklaşımından
dolayı Hastanemize
WHO ve UNICEF tarafından "Bebek Dostu Hastane"
ünvanı verilmiştir.
"KALBiNiz GÜVENLi ELLERDE"
Organlarımızın
çalışması için gerekli olan maddeleri taşıyan kanı pompalamakla görevli olan kalp, bu
görevini yapmak için dakikada ortalama 70 kez kasılır ve her defasında ortalama 70 ml.kanı organlarımıza
gönderir. Ortalama bir insan ömrü boyunca kalbimiz yaklaşık 2,5 milyon kez kasılmakta ve bu süre boyunca
180 milyon litre kanı vücudumuza pompalamaktadır.
Bu
MERKEZI
kadar önemli ve hayati görevi olan kalbinizi hastalandığı an GÜVENiliR
gerekmektedir.
bir ortamda tedavi ettirmeniz
Biz Kardiyoloji Kalp-Damar Cerrahisi ve yoğun bakımlarımızdaki
deneyimli ve uzman
kadromuzla, en son teknolojiye sahip olan cihazlarımızia sizlere çok güvenli bir ortam yarattık.
* KARDİYOLOJİ
* KALP DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ
* YOGUN BAKıM' lardan oluşmaktadır.
EKG, Eforlu EKG, 24 Saat EKG ve Tansiyon takibi
(Holter), Ekokardiyografi, Renkli Doppler gibi girişimsel
olmayan (Non invaziv) tetkikierin yanında, Koroner
Anjiografi,
Balon Anjioplasti
ve Stent uygulamaları,
geçici ve kalıcı kalp pili, intraaortik balon uygulaması
ve sağ-sol kalp kateterizasyon u gibi girişimsel (lnvaziv)
tetkikler yapılmaktadır.
AMELİYATHr\l\'ELEHİ:vIİz
Güvenli bir ortamda ameliyat olmak her hastanın hakkıdır. Deneyimli uzmanlar, modern cihaz ve aletler
sterilizasyon prensiplerine tavizsiz uyum ile GÜVENiliR
bir ortamı siz hastalarımız için hazırladık.
Genel amaçlı iki, göz ameliyatları için hazırlanmış bir, kalp damar cerrahisi için özelolarak
ameliyathane olmak üzere toplam dört ameliyathanemiz
tasarlanmış bir
mevcuttur.
Hepa filtreli klima sistemi, merkezi gaz sistemi, gelişmiş mikroskop ve laparoskopik sistemleri ile tıbbın son
imkanlarıyla
donatılan ameliyathanelerimizde
her türlü ameliyat başarı ile gerçekleştirilmektedir.
HE;\10DiYALiz MERKEZi
En
son teknolojiye
sahip hemodiyaliz cihazlarımız
ve
Fizik Tedavi Merkezimize
gelen her hasta Fizik
Merkezimizde
romatizmal
hastalıklar,
konusunda uzman ekibimizle her yönden eksiksiz sağlık
Tedavi
hizmeti verilirken,
sosyal
değerlendirilmekte ve hastanın rahatsızlığına yönelik
total eklem protezi sonrası hareketlerin sonradan
konforla hastalarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmelerini
bir tedavi programı planlanmaktadır.Planlanan tedavi;
kazanılması,
diğer taraftan sağladığımız
sağlıyoruz.Merkezimizde
Fresenius 48008 Hemodiyaliz
cihazlarımızia hizmet vermekteyiz. Cihazlarımız bilgisayar
donanımlıdır.
Hastaya uygulanacak tedavi şekli, tedavi
süresi, hastadan alınacak sıvı miktarı, diyaliz süresince
yapılacak destek tedaviler önceden cihazın sistemine
kayıt edilmekte ve sonradan tedavi yapılmaktadır.
ve
merkezimizde
cihazlarıyla
Rehabilitasyon
bulunan
deneyimli
uygulanmaktadır.
uzmanlarımızca
en modern
fizyoterapistler
Fizik Tedavi
tarafından
serebrovasküler
rehabilitasyon
olaylar, yanıklar, uzuv kayıpları,
kırık
ve
çıkıklardan
, aciloperasyon
sonraki
gerektirmeyen
bel
ve boyun fıtıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları
tedavi edilmektedir.
Lo
I.
I.
•
GORUNTULEME MERKEZI
Bu
merkezimiz türünün en son teknolojik ürünü olan cihazlarla donatılmıştır.
Görüntüleme
Ultrasonografi,
merkezimizde açık MR, Bilgisayarlı Tomografi, Renkli Doppler,
Röntgen, Kemik Dansitometre,
hizmet vermekteyiz.
Mamografi, Angiografi cihazlarıyla
GÖZ MERKEZiMiz
ÖZ merkezimizde; göz sağlığı ve
hasalıklarında en son teknolojiyi
kullanan, bireylerin teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon ihtiyaçlarını
karşılayan, göz sağlığı konusunda
sürekli ve güncel bilgi veren,
profesyonel ve güleryüzlü hizmet
sunan kadromuzia hizmetinizdeyiz.
·
. . .
ACIL SERVISINI IZ
Acil Servisimizde özellikle ölüm ve sakat kalma riski olan,acil bakım
arayan her hastanın değerlendirilmesi ve stabilizasyonu için gerekli
bilgi ve beceriye
sahip
nitelikli
doktor,hemşire
ve yardımcı
personelimiz 24 saat hizmet vermektedir. Acil Servisimizde verilecek
acil hizmetler için gerekli tıbbı donanım mevcut olup, bunlar çağdaş
teknolojinin son ürünleridir. Acil servis hizmetlerimizi
tıp teknisyenlerinin
bulunduğu
ambulanslarla
doktor ve acil
desteklemekteyiz.
Ambulanslarımız transport suni solunum cihazı, monitör, defibrilatör,
aspiratör, transport
küvoz ve gerekli her türlü tıbbi cihaz ve
malzemelerle donatılmış olup 24 saat hizmet vermektedir.
VOGUN BAKıM ÜNiTESi
* Koroner V.B
* Koroner Bypass, Kalp ve
* Kalp Damar Cerrahi V.B
* Anestezi V.B
USG
* Transabdominal
USG
* Kardiotakografi
* Ağrısız Doğum
GÖZ MERKEZi
TETKiKlER
* Bilgisayarlı
görme alanı
* Kornea Topografisi
* Fundus Floressein Dijital Anjiografı "FFA"
* Göz kuruluğu tetkikieri
* Plusoptix
"Çocuk Bilgisayarlı
Görme" muayenesi
* Renkli görme testleri
* Pakimetri
* HRT ii "Retina Tomografisi"
* Biometri
* Derinlik hissi muayene
LABORATUVARLAR
* MR(Magnetik Rezonans)
* Biokimya
* Bakteriyoloji
Tomografi
* Ultrasonografi
* 3-0 Doppler
(Balon ve Stent) uygulamaları
KADıN DOGUM ÜNiTESi
GÖRÜNTÜLEME MERKEZi
* Bligisayarlı
Damar ameliyatları
* Anjio,Anjioplasti
* Bebek V.B
* Transvaginal
KALP MERKEZi
* Kalıcı ve geçici kalp pili
* Röntgen
* Kalp kateterizasyon
* Kemik Dansitometre
u
* Ekokardiyografi,
VENi DOGAN ÜNiTESi
* Küvöz
* Fototerapi
* Transport Küvöz
* Ventilatör
* Mammografi
* EKG, Eforlu EKG
* Anjiyografi
renkli doppler
* Hormon
* Endoskopi
(Gastroskopi, kolonoskopi)
* Hematoloji
* Tümör markerleri
* Holter EKG, holter tansiyon
LAZER TEDAViLERi
FİzİK TEDAvi ve
* VAG Lazer
* Argon Lazer
* iç Hastalıkları
* Kardiyoloji
KONTAKT LENS
* Kalp-DamarCerrahisi
* GenelCerrahi
REHABİLİTASYO MERKEZİ
* Miyopi - Hipermetropi
* Kadın Doğum
* Cilt Hastalıkları
HEMODİYALİZ MERKEZİ
* Keratokonus Kontakt Lens
* Astigmat
* Renkli Kontakt Lens
* Çocuk Sağlığıve Hastalıkları
* Ortopedi veTravmatoloji
* Beyin Cerrahisi
* KBB Hastalıkları
CERRAHi GiRişiMLER
* Katarakt ameliyatları
* Glokom ameliyatları
* Diğer küçük müdahaleler
* Göz Hastalıkları
'-d'
* Üroloji
* Nöroloji
* Psikiyatri
* Fizik Tedavive Rehabilitasyon
* Psikoterapi
* Enfeksiyon Hastalıkları
AMELİYATHANELER
ACİL SERVİs
AMBULANS HİZMETLERİ
CHECK-UP HİZMETLERİ
Download