Test 17 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
9.
KAVRAMA
Test
17
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hücrelerİn Karşılaştırılması
1. Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
4. Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,
A) Bakteri hücresidir.
D) Kloroplast organeli vardır.
E) DNA çekirdek içerisindedir.
2. Pandorina kolonisine ait bazı özellikler şunlardır.
I. Tüm hücreleri fotosentez yapar.
II. Hücrelerde özelleşme görülmez.
III. Koloniden ayrılan hücre yaşayabilir.
IV. Hücreler jelatin bir kılıf içerisinde bulunur.
Bu özelliklerden hangileri volvox kolonisi için de söylenebilir?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) I ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
3. Hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen,
I. Hücre dışı sindirim yapabilme
II. Fagositoz ile besin alabilme
III. Mitokondrileri ile ATP sentezleme
olaylarından hangileri böcekçil bir bitkinin hücreleri
tarafından da gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
MEB 2016 - 2017
C) Ökaryot bitki hücresidir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Glikoliz enzimleri taşır.
I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.
II. Metabolik olaylarının çoğu zarlı organellerde gerçekleşir.
III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
5. Volvox kolonisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı hücreler üremeden sorumludur.
B) Fotosentez yapan hücreleri bulunur.
C) Yaklaşık 50.000 hücreden oluşabilir.
D) Tüm hücrelerinde kloroplast vardır.
E) Eşeyli ve eşeysiz üreyebilir.
6. I. Koful
II.Mitokondri
III. Hücre duvarı
Verilen organelleri bulunduran hücrelerde, hangilerinin yapısı ve görevi farklılık göstermez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
9.
Test
17
SINIF
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hücrelerİn Karşılaştırılması
7. İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken dönemlerinde elde edilen kök hücreler “embriyonik kök hücresi”
olarak adlandırılır.
Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,
I. Sınırsız bölünebilir.
II. Kendini yenileyebilir.
III. Organ ve dokulara dönüşebilir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
X bakterisi
E) I, II ve III
X bakteri türünün içinde bulunduğu
ağzı açık bir tüp aydınlık ortamda
bekletilmiştir. Yapılan incelemede
bakterilerin tüpün üst yüzeyinde toplandığı tespit edilmiştir.
Buna göre,
I. X bakterisi oksijenli solunum yapmıştır.
II. Kloroplastında besin üretmiştir.
III. Ribozomunda protein sentezlemiştir.
verilen bilgilerden hangileri söylenemez?
B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Aktif taşıma ile hücre yoğunluğunu artırma
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
C) Yalnız III
A) Yalnız I
C) Organik monomerlerden organik polimer sentezi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8.
B) İnorganik madde oksitlenmesi
D) Ekzositoz ile hücre dışına enzim salgılama
B) Yalnız II
D) I ve III
A) Oksidatif fosforilasyon
10.Aşağıdaki organellerden hangisi bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu kesin olarak kanıtlamaz?
A)Kloroplast
B)Mitokondri
C) Koful
D) Ribozom
E) Golgi
11. Bir insanda,
I. Göbek bağı kök hücresi
II. Embriyonik kök hücre
III. Ergin kök hücre
verilen hücrelerin dönüşebileceği hücre çeşidi bakımından çoktan aza doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I
9.Aşağıda verilen olaylardan hangisinin yapılması hücrenin prokaryot olduğunu kanıtlar?
A) I - II - III
B) I - III - II
D) II - III - I
C) II - I - III
E) III - I - II
C) I ve III
E) I, II ve III
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download