ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS Test 36

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
KAVRAMA
Test
36
STİ
TE
KAZ
AN
IM
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
II. eğitim ve sağlık hizmetlerinin dağılışı,
III. bazı yerlerde iş gücüne ihtiyaç duyulması
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. Karadeniz kıyılarının hemen gerisinde kıyı çizgisine paralel olarak dağ sıraları uzanmaktadır. Bu durumun Karadeniz kıyılarında ekonomik ve sosyal etkileri olmuştur.
Bu etkilere örnek olarak:
I. yerleşmelerin genellikle kıyı kesimde kurulması,
II. yerleşmelerin dağınık doku özelliği göstermesi,
III. yerleşmelerin genellikle dağların kuzey yamaçlarında kurulması
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı şu
şekildedir:
• 0-14 yaş: % 23,7
• 15-64 yaş : %68
• 65 yaş ve fazlası: % 8,3
Bu verilere bakılarak Türkiye nüfusu hakkında:
I. Türkiye’de ortanca yaş 25’in altındadır.
II. Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkedir.
III. Türkiye nüfusu ekonomik canlılığı desteklemektedir.
verilenlerden hangileri söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. iklim çeşitliliğinin yaşanması,
MEB 2016 - 2017
4. Aşağıdaki haritada Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu
beş farklı yer işaretlenmiştir.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Türkiye nüfusunun dengeli bir dağılış göstermediğini söyleyebiliriz. Örnek olarak: İstanbul’un nüfusu 14 804 000
iken, Tunceli nüfusu 82 193 olarak tespit edilmiştir.
Türkiye’de nüfusun bu şekilde dengesiz dağılışı
üzerinde:
I
IV
V
II
III
Haritada işaretlenen yerler ile bu yerlerde nüfusun yoğun
olmasında etkili olan ekonomik faaliyetler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yer
Ekonomik Faaliyet I
II
III
IV
V
Sanayi
Tarım
Turizm
Ulaşım
Turizm
5. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde nüfusun seyrek olduğu iki farklı alan işaretlenmiştir.
Bu yerlerde nüfusun seyrek olması üzerinde:
I. karasal bir iklime sahip olması,
II. yer şekillerinin engebeli olması,
III. iş olanaklarının kısıtlı olması
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
36
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
6. Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu dengeli bir dağılış
göstermemektedir. Bazı yerlerde tarımsal nüfus oldukça
yoğun iken bazı yerlerde ise seyrektir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili
olmamıştır?
I. nüfus artış hızı,
B) Türkiye’nin yer şekillerinin engebeli olması
II. istihdam olanakları,
C) Türkiye’de birden fazla iklim tipinin hâkim olması
III. sağlık hizmetleri
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
E) Türkiye’de gün geçtikçe tarımsal üretim miktarının
artış göstermesi
7. Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun oranı önceki yıllara göre artış göstererek % 92,3 olmuştur.
Bu durum ile öncelikle aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulur?
A) Nüfus hareketleri
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Nüfusun eğitim durumu
C) Nüfusun yaş ortalaması
D) Nüfusun cinsiyet oranı
E) Fizyolojik nüfus yoğunluğu
Erkek
Kadın
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-59
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6
4
2
0
2
4
6
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
10. Hızlı nüfus artışı bazı mekânsal sorunlara neden olmaktadır.
Bu sorunların:
I
V
II
III
IV
haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha az
görülmesi beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Yukarıda Türkiye’nin 2016 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
Bu piramide bakıldığında Türkiye nüfusu hakkında:
11. 2016 yılında Türkiye nüfusunun 79.814.871 olduğu ve
bir önceki yıla göre nüfusun 1,073,818 kişi arttığı açıklanmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
I. nüfusun bir önceki yıla göre artış gösterdiği,
II. nüfusun cinsiyet oranının dengeli olduğu,
A) Tarımsal üretimin artış göstermesi
III. aktif nüfus oranının fazla olduğu
verilenlerden hangilerine ulaşılır?
C) Tıp alanındaki gelişmeler
A) Yalnız I B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) I ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) V
%
MEB 2016 - 2017
Yaş grubu
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Toprak özelliklerinin farklılık göstermesi
D) Tarımla uğraşan kişi sayısının dengeli dağılmaması
8.
9. Çalışma çağında olmayan ve çalışma çağında olup da
çalışmayan nüfus bağımlı nüfus olarak tarif edilmektedir.
Türkiye’de bağımlı nüfus oranı azalma eğilimi göstermektedir.
Bu durum üzerinde:
B) Doğum oranının artış göstermesi
D) Teknolojik gelişmeler
C) I ve II
E) İç göçler
E) II ve III
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards