Hücrelerin Karşılaştırılması - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
KAVRAMA
ST
TE
9.
B
TEST
17
Hücrelerin Karşılaştırılması
1. Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
4. Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,
I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.
II. Metabolik olaylar zarlı organellerde gerçekleşir.
III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.
A) Bakteri hücresidir.
B) Glikoliz enzimleri taşır.
C) Ökaryot bitki hücresidir.
D) Kloroplast organeli vardır.
E) DNA çekirdek içerisindedir.
Bu özelliklerden hangileri volvox kolonisi için de
söylenebilir?
A) Yalnız IV
D) I ve IV
B) I ve II
C) II ve III
E) III ve IV
3. Hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen,
I. Hücre dışı sindirim yapabilme
II. Fagositoz ile besin alabilme
III. Mitokondrileri ile ATP sentezleme
olaylarından hangileri böcekçil bir bitkinin hücreleri tarafından da gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Î
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Pandorina kolonisine ait bazı özellikler şunlardır.
I. Tüm hücreleri fotosentez yapar.
II. Hücrelerde özelleşme görülmez.
III. Koloniden ayrılan hücre yaşayabilir.
IV. Hücreler jelatin bir kılıf içerisinde bulunur.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
5. Volvox kolonisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı hücreler üremeden sorumludur.
B) Fotosentez yapan hücreleri bulunur.
C) Yaklaşık 50.000 hücreden oluşabilir.
D) Tüm hücrelerinde kloroplast vardır.
E) Eşeyli ve eşeysiz üreyebilir.
6. I. Koful
II. Mitokondri
III. Hücre duvarı
Verilen organelleri bulunduran hücrelerde, hangilerinin yapısı ve görevi farklılık göstermez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
TEST
17
Hücrelerin Karşılaştırılması
7. İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken
dönemlerinde elde edilen kök hücreler “embriyonik kök
hücresi” olarak adlandırılır.
9. Prokaryot bir canlı aşağıdaki olaylardan hangisini
gerçekleştiremez?
A) Hücre zarından aktif taşıma
B) Kloroplastlarında fotosentez
C) Ribozomlarında protein sentezi
D) Oksijenli solunumla ATP sentezi
E) Kalıtım materyalinin kendini eşlemesi
Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,
I. Sınırsız bölünebilir.
II. Kendini yenileyebilir.
III. Organ ve dokulara dönüşebilir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
8.
X bakterisi
X bakteri türünün içinde
bulunduğu ağzı açık bir tüp
aydınlık ortamda bekletilmiştir.
Yapılan incelemede bakterilerin
tüpün üst yüzeyinde toplandığı
tespit edilmiştir.
Buna göre,
I. X bakterisi oksijenli solunum yapmıştır.
II. Kloroplastında besin üretmiştir.
III. Ribozomunda protein sentezlemiştir.
verilen bilgilerden hangileri söylenemez?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
10. Aşağıdaki organellerden hangisi bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu kesin olarak kanıtlamaz?
A) Kloroplast
B) Mitokondri
C) Koful
D) Ribozom
E) Golgi
11. Ökaryot bir hücrede bulunabilen aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede kesinlikle bulunamaz?
A) Klorofil pigmenti
B) Ribozom
C) Çekirdek
D) Kamçı
E) E.T.S enzimleri
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download