ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS Test 25

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
KAVRAMA
Test
25
STİ
TE
KAZ
AN
IM
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CANLILAR ALEMİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK - V (Hayvan ve Virüsler)
1.
Kurbağa sınıfının üyelerinde gözlenen,
I. dışdöllenme-dışgelişmeileçoğalma
II. gelişmedönemlerindemetamorfozungörülmesi
III. kalpvevücutlarındakarışıkkanındolaşması
A) Yavrularını sütle besleme
IV. kışuykusunayatma
B) Besinlerini çiğneyerek yutma
B) YalnızIII
D) IIveIII
C) IveIV
E) I,IIIveIV
2. Aşağıda verilenlerden hangisi sürüngenler sınıfından
olan kaplumbağada gözlenen özelliklerden değildir?
A) İç döllenme, dış gelişme ile çoğalma
B) Boşaltım ürününü ürik asit şeklinde uzaklaştırma
C) Kıkırdak ve kemikten oluşan iç iskelete sahip olma
D) Vücut ısısının sabit tutulması
E) Keratin pullardan oluşan vücut örtüsünün bulunması
3. I. Çenesiz balıklar
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) YalnızII
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların diğer
sınıflarında da görülür?
4. Sadece memeli hayvanlar sınıfına ait olan özellikler
düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi bu
grup içerisinde değerlendirilmez?
C) Yavru bakımının görülmesi
D) Vücut örtüsünün kıllardan oluşması
E) Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
5. Kuşlar sınıfının tüm üyelerinde,
I. gagada dişin bulunmaması
II. vücutlarının tüylerle örtülü olması
III. iç döllenme-dış gelişme ile çoğalması
IV. akciğerlerine bağlı hava keselerinin olması
verilen özelliklerden hangileri görülür?
A) I ve II
B) III ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
6. I. Kristalize olabilmeleri
II. Çoğalabilmeleri
III. Enerji üretememeleri
IV. Mutasyona uğrayabilmeleri
V. Beslenememeleri
Verilenler, virüslerin,
II. Kıkırdaklı balıklar
III. Kemikli balıklar
Verilen balık gruplarında yer alan,
a. Petromizon
b. Vatoz
a. Canlılara benzeyen
c. Çupra
b. Cansızlara benzeyen
türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
özellikleri şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?
MEB 2016 - 2017
I
II III
A) a
b
c
A) I ve II III, IV ve V
B) a
c
b
B) II ve III I, IV ve V
C) b
a
c
C) II ve IV I, III ve V
D) b
c
a
D) I, II ve III
IV ve V
E) c
b
a
E) I, III ve V
II ve IV
a b ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
25
BİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CANLILAR ALEMİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK - V (Hayvan ve Virüsler)
Aşağıda verilenlerden hangisi incelenen canlının
omurgalı hayvanlar sınıfına ait olduğuna dair kesin
kanıt oluşturur?
Vücutlarında pul, tüy, kıl gibi örtüler bulunmaz.
•
Kalpleri iki odacıklıdır.
•
Soğuk kanlı olup ürik asit boşaltımı yapar.
A) Kapalıkandolaşımıgöstermesi
•
Zar yapıda diyafram bulundurur.
B) Kandasolunumgazıtaşıyanpigmentlerinbulunması
C) Vücutyüzeyindensolunumunyapılması
Yukarıdaki özellikler seçeneklerde verilen omurgalı
hayvan türleriyle eşleştirilirse hangisi açıkta kalır?
D) Kulakçıkvekarıncıkiçerenkalbinbulunması
A) Penguen
B) Yarasa
C) Bukalemun
D) Köpek balığı
8. Aşağıda bir bakteriyofajın yapısı gösterilmiştir.
Protein
kılıf
Baş
Nükleik
asit
Boyun
Kuyruk
Şekil incelendiğinde virüslerle ilgili olarak,
I. Hücresel görünümdedir.
II. Nükleoprotein yapıdadır.
III. Dokulaşma gösterir.
verilenlerden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. Aşağıda verilenlerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?
A) Uçuk
B) Kuduz
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Verem
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) KanvehücrelerarasındaO2-CO2değişimininyapılması
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
10. •
MEB 2016 - 2017
7.
E) Ağaç kurbağası
11. Virüslerle ilgili olarak,
I. Canlılık gösterebildikleri tek ortam canlı hücre içidir.
II. Bulunduğu canlıya zarar verdikleri için parazittirler.
III. Her farklı virüsün kendine özel konağı vardır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12. Virüslerin çoğalması sırasında,
I. konak hücre DNA’sının protein sentezi için şifre vermesi
II. virüs genomunun hücre içindeki nükleotitleri kullanarak çoğalması
III. hücre içindeki virüslerin hücreyi parçalayarak dış ortama çıkması
verilenlerden hangileri gözlenmez?
A) Yalnız I
C) Hepatit
B) Yalnız II
D) I ve II
E) AIDS
1
2 3
4 5
6 7
C) Yalnız III
E) I ve III
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards